W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy rozpoczął działalność Oddział Onkologii Klinicznej wraz z Ambulatorium Chemioterapii

Foto: Mat. Pras.

W kwietniu zakończyła się przebudowa i modernizacja pomieszczeń na poziomie I w budynku głównym szpitala. Oddział od 8 maja przyjmuje pacjentów. Inwestycję sfinansowano ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dotacja na ten cel wyniosła 7,7 mln zł.

– Utworzenie skoordynowanej opieki onkologicznej jest niezbędne, szczególnie ze względu na rosnące potrzeby w tym zakresie. Naszym celem jest zapewnienie pacjentom onkologicznym nowoczesnych warunków leczenia w całym regionie – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Po przebudowie nowy oddział ma 858,61 m2 powierzchni całkowitej. Istnienie oddziału jest komplementarne do działalności innych komórek organizacyjnych szpitala takich jak oddział chirurgii onkologicznej oraz poradni szpitalnych, a także jednostek zewnętrznych jak na przykład Zakładu Radioterapii DCO Filia w Legnicy.

– Dzięki środkom finansowym, które otrzymaliśmy pacjenci regionu legnickiego będą leczeni w oddziale o najwyższym standardzie. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, ponieważ pacjenci będą zaopiekowani w jednym miejscu, w nowoczesnej przestrzeni – mówi Anna Płotnicka-Mieloch Dyrektor Szpitala w Legnicy.

W ramach Ambulatorium Chemioterapii wykonano m.in. pomieszczenia rejestracji – poczekalni, konsultacyjny pokój lekarski, pokój przyjęcia i rozdziału cytostatyków, dwie sale zespołu dziennego chemioterapii, pokój wypoczynkowy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Ambulatorium dysponuje 10 stanowiskami do chemioterapii. Podczas podawania cytostatyków pacjenci będą pod nadzorem pielęgniarskim. Po zakończonej chemioterapii udadzą się do pokoju wypoczynkowego, a następnie do domu lub wrócą na Oddział.

W Oddziale Onkologii Klinicznej powstało m.in. pięć pokoi 2-łóżkowych i jedna izolatka, punkt pielęgniarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy salach chorych wyposażone w natrysk (oraz jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich), a także łazienka dla osób z niepełnosprawnościami. Zostały także utworzone pomieszczenia ogólne – pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy i sekretariat medyczny. Oddział liczy 15 łóżek.

– W imieniu Rady Społecznej Szpitala w Legnicy pragnę podziękować serdecznie dyrekcji szpitala oraz całemu zespołowi, który przygotował tę inwestycję, za determinację i konsekwencję. Dzisiaj otwieramy kolejny oddział, niedawno spotkaliśmy się tu przy otwarciu nowego Bloku Porodowego, a niebawem spotkamy się przy otwarciu oddziału zakaźnego. Serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa i Radnym Województwa za wspieranie naszego szpitala – mówi Piotr Karwan Radny Województwa Dolnośląskiego.

Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content