Kolejne samorządy dołączają do Dolnośląskiej Cyklostrady

pixabay

Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska – koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów złotych projekt poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową.

Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego wymienia samorządy, które zdecydowały się na Cyklostradę.

Dolnośląska Polityka Rowerowa jest systemowym podejściem wspomagania ruchu rowerowego, z koordynacyjną funkcją regionu. Stanowi narzędzie, które wspiera wdrażanie działań związanych z budową infrastruktury rowerowej, umożliwia ich prowadzenie w sposób skoordynowany i ciągły. 

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową.

inf.wł. mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content