Gala konkursów „zDolny Ślązak”

fot. Radio Rodzina

Ponad 400 uczniów i uczennic z dolnośląskich szkół zostało laureatami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz Samorząd Województwa. Gala wręczenia nagród odbyła się w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Byliśmy na miejscu z mikrofonem, by zapytać uczniów o ich osiągnięcia w konkursie.

Jak szkoły wspierają uzdolnienia uczniów? O tym mówią nam nauczyciele i dyrektorzy placówek.

Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań uczniów, wdrożenie ich do samokształcenia, promocja pedagogów, trenerów i szkół wspierających uzdolnienia.

-Talent to nie wszystko. – wyjaśnia Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty.

W roku szkolnym 2022/2023 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 58 253 uczniów, na etapie powiatowym 4208, a w finałach 1251. Ostatecznie wyłoniono 402 laureatów.

Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują następujące przedmioty: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content