Wiceminister Marcin Romanowski na podsumowaniu konkursu „Dobrych Praktyk”

Źródło: mat. pras. Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Kancelarią Prezydenta RP podsumowało dziś konkurs „Dobrych Praktyk”. To inicjatywa promująca system Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej.

– To wielka radość, że możemy spotkać się w gronie osób zaangażowanych w rozwój systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej – powiedział Marcin Romanowski. – Bardzo się cieszę, że konkurs dobrych praktyk spotkał się z tak dużym zainteresowaniem – dodał wiceminister.

Konkurs ma na celu zebranie informacji o dobrych praktykach w świadczeniu nieodpłatnej pomocy. Służy wyborowi najciekawszych rozwiązań, które podnoszą jakość udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Celem jest także zwiększanie świadomości społecznej na ten temat.

Marcin Romanowski zwrócił się do laureatów konkursu: – Nasz system działa przede wszystkim dzięki ludziom. Bardzo dziękuję państwu, że z tak dużym zaangażowaniem i ofiarnością staracie się, aby każdy, kto potrzebuje pomocy, mógł ją uzyskać.

– System nieodpłatnej pomocy jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej państwa – wskazał wiceminister. – W każdym powiecie oraz w wielu gminach funkcjonują punkty pomocy. W zeszłym roku udzielono ponad 450 tys. porad, z czego ponad 20% były to porady zdalne – podsumował.

W ostatnich latach udało się sprostać dwóm wielkim wyzwaniom. Pierwszym było zachowanie dostępności do nieodpłatnej pomocy w czasie pandemii. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu systemu teleinformatycznego. System zapewnia sprawne zarządzanie usługami świadczonymi w ponad 1500 punktach.

Drugim poważnym wyzwaniem było otwarcie systemu nieodpłatnej pomocy dla ukraińskich uchodźców, których miliony trafiły do Polski po napaści Rosji na Ukrainę. W krótkim czasie przetłumaczono wszystkie materiały, uruchomiono wersje ukraińskie stron internetowych, przeprowadzono niezbędne szkolenia, zapewniono też tłumaczy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych zaangażowanych instytucji, udało się zagwarantować ukraińskim uchodźcom dostęp do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Źródło: mat. pras. Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło: mat. pras. Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło: mat. pras. Ministerstwa Sprawiedliwości

mat. pras. Ministerstwa Sprawiedliwości

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content