Apel Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu w sprawie Stref Czystego Transportu

fot. TK/Radio Rodzina

Aktywiści popierają powstanie we Wrocławiu SCT w najszerszym możliwym wariancie. Obszar wyłączony z dostępu dla najstarszych aut objąłby około 16% powierzchni miasta. Koalicja WOK apeluje też m.in. o przywrócenie wspólnego biletu na kolej i MPK, zaprojektowanie nowych tras tramwajowych oraz tworzenie tzw. szkolnych ulic.

– Według raportu, do którego mamy dostęp, ponad 200 osób ginie co roku w związku z zanieczyszczeniami powietrza generowanymi przez ruch samochodowy. – podkreślił Krzysztof Smolnicki reprezentujący Dolnośląski Alarm Smogowy, tłumacząc powód dla którego powinno się stworzyć jak największą Strefę Czystego Transportu we Wrocławiu.

Jakub Nowotarski z Akcji Miasto przedstawił rozwiązania, jakie zdaniem aktywistów powinny zostać wprowadzone we Wrocławiu razem z SCT.

– My te strefy w Polsce wprowadzamy dlatego, że Komisja Europejska tego od nas wymaga i bez Stref Czystego Transportu nie moglibyśmy odblokować KPO – zaznacza Smolnicki.

Stanowisko przekazane Prezydentowi Wrocławia – Jackowi Sutrykowi, podpisane przez działaczy Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu, zawiera apel o:

  1. Przywrócenie wspólnego biletu na kolej i MPK jeszcze w tym roku,
  2. Zlecenie zaprojektowania nowych tras tramwajowych zgodnie z rekomendacjami panelu obywatelskiego jeszcze w tym roku i uwzględnienie ich jako absolutnie priorytetowego przy ubieganiu się o fundusze europejskie,
  3. Pilne dokończenie tworzenia systemu tras rowerowych w mieście, w tym zwłaszcza w ścisłym centrum oraz podniesienia standardu jakościowego tras głównych.
  4. Zamknięcie dla ruchu samochdowego ścisłego centrum Wrocławia (obszar powinien objąć teren, wskazywany jako najmniejsza ze Stref Czystego Transportu);
  5. Tworzenie każdego roku stref buforowych wokół szkół i przedszkoli (tzw. szkolne ulice) – co roku 20 szkół / przedszkoli;
  6. Przyspieszenie transportu zbiorowego – osiągnięcie celów dot. średniej prędkości tramwajów (20km/h) i autobusów (25km/h) w ciągu trzech lat poprzez zmiany w sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu,
  7. Zmiany w sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu, które – z zastrzeżeniem postulatu wskazanego punkcie 6 – dadzą priortyet w mieście ruchowi pieszemu i rowerowemu (nie zaś indywidualnemu transportowi samochodowemu);
  8. Wprowadzenie zachęt finansowych i pozafinansowych skłaniających mieszkańców Wrocławia do coraz częstszego korzystania z rowerów, w tym dofinansowania z budżetu miasta do zakupu rowerów; Koalicja WOK oczekuje także dalszego intensywnego rozwoju sieci ścieżek rowerowych i modernizacji istniejącej sieci – poprzez przeznaczenie na ten cel środków w budżecie miasta równych nakładom na rozwój sieci samochodowej;
  9. Zaprzestanie inwestycji w rozwój sieci dróg dla indywidualnego transportu samochodowego, które powodują zwiększenie liczby pojazdów w mieście i odbywają się kosztem przyrody.

.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content