Tysiące dębów od KGHM w Międzynarodowym Dniu Ziemi

mat. prasowe KGHM

Blisko 30 tysięcy kg COrocznie pochłoną drzewa, które w Międzynarodowym Dniu Ziemi posadzili wolontariusze KGHM. Sadzonki dębów będą rosły przy Hucie Miedzi Głogów. To element odbywających się każdego roku zalesień prowadzonych przez miedziową spółkę. Tylko w ubiegłym roku KGHM posadził ponad 600 tys. drzew. Lasy na terenie huty w przyszłości zaspokoją zapotrzebowanie tlenowe dla ponad 2 milionów osób.

EKOLOGIA WPISANA W STRATEGIĘ

Nasadzenia i zalesiania to tylko część z działań prośrodowiskowych, które prowadzi KGHM, ale w które bardzo chętnie włączają się pracownicy miedziowej spółki. Wyposażeni w szpadle i sadzonki zamienili pustą przestrzeń przy Hucie Miedzi Głogów w młodnik, który za kilka lat stanie się prawdziwym lasem.

– Dzisiejsze nasadzenia to tylko promil tego, co KGHM robi dla środowiska. Mamy świadomość, że nasza działalność wpływa na otoczenie, i że sięgamy po cenne zasoby Ziemi. Dlatego pracujemy odpowiedzialnie, dostarczamy surowce, bez których powstrzymanie zmian klimatycznych nie jest możliwe i angażujemy się w ochronę środowiska. W ubiegłym roku na inwestycje proekologiczne wydaliśmy blisko ćwierć miliarda złotych – powiedział uczestniczący w akcji nasadzeń Marek Świder, wiceprezes zarządu KGHM ds. produkcji.

Zadania i zobowiązania związane z ochroną środowiska dla KGHM precyzują przyjęte w spółce polityki: środowiskowa i klimatyczna. Zgodnie z tą drugą, miedziowy gigant dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ekologia jest także jednym z filarów obowiązującej w KGHM strategii.

KGHM systematycznie przekształca nasadzenia topolowe na drzewostany liściaste i długowieczne, które dostarczają do środowiska największe ilości tlenu. Sadzi dęby i buki jako główne gatunki lasotwórcze i uzupełnia je sadzonkami lipy, klonu czy modrzewia. Spółka uczestniczy również w projekcie tzw. „Leśnych Gospodarstw Węglowych”, którego ideą jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień, aby ograniczyć obecność dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększenia pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne.

HEKTARY DLA NATURY

Tereny leśne przy Hucie Miedzi Głogów utworzono w byłej strefie ochronnej. Obecnie zajmują ponad 872 ha i są swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją zwierzęta i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo stanowią naturalny filtr powietrza pochłaniając i neutralizując szkodliwe związki.

1 ha lasu, w zależności od gatunków i wieku rosnących w nim drzew, w ciągu doby wytwarza około 700 kilogramów tlenu. To dzienne zapotrzebowanie dla 2500 osób.

Lasy pełnią też bardzo ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla. Jak wynika z badań, jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. Oznacza to, że lasy należące do głogowskiej huty KGHM w ciągu roku pochłoną spaliny emitowane przez ponad 3 tys. pojazdów.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content