Sesja Sejmiku Województwa na Polanie Jakuszyckiej

Foto: Dolnośląskie Centrum Sportu

Tym razem Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Spotkanie rozpoczyna się o 11.00.

O tym dlaczego sesja odbędzie się w nietypowym miejscu, mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z punktów porządku obrad będzie kwestia finansów na psychiatrię w regionie, dodaje wicemarszałek.

Decyzję o wybudowaniu obiektu na Polanie Jakuszyckiej podjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja była realizowana ze środków województwa oraz została dofinansowana z budżetu państwa. Koszt inwestycji to ok. 200 mln złotych.

W porządku obrad wyjazdowej sesji znalazło się także m.in.: sprawozdanie Zarządu Województwa z realizacji Programu opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2024, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2023- 2024, uchwały dot. przyznania Odznak Honorowych Srebrnych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego czy uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zintensyfikowanie działań na rzecz wspólnego systemu biletowego na przewozy komunikacji zbiorowej oraz regionalne przewozy kolejowe na obszarze aglomeracji wrocławskiej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content