IX Dolnośląski Kongres Samorządowy — debata nad samorządowymi wyzwaniami

fot. TK/Radio Rodzina (IX Dolnośląski Kongres Samorządowy)

Pod hasłem „Samorządowe wyzwania” rozpoczęła się IX edycja Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego. Wydarzenia, które w stolicy naszego regionu zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników ze świata polityki, mediów, nauki, biznesu, a także organizacji pozarządowych oraz licznych ekspertów. Tematem Forum są „Samorządowe wyzwania”.

O tematach spotkania mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

-Samorządy potrzebują wsparcia – mówi Robert Raczyński, prezydent Lubina.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski podkreślił wartość debaty jako możliwości rozwoju.

Tematem pierwszego panelu dyskusyjnego w czasie DKS była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Między samorządem a rządem. Polska samorządka czy Polska scentralizowana?”. Zapytaliśmy Cezarego Przybylskiego o wnioski po zakończonej dyskusji.

A jak było dotychczas?

Minister, Członek Rady Ministrów – Michał Dworczyk zwrócił uwagę na problem z dialogiem w debacie publicznej, który występuje w całym kraju. Wskazał też pozytywne przykłady, które mają świadczyć o tym, że w przypadku dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron, skuteczna współpraca jest możliwa.

Drugi panel debaty to „Rewolucja transportowa na Dolnym Śląsku: kolej czy autobusy?”.

Andrzej Bittel – Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu został przez nas poproszony o odpowiedź na pytanie postawione w temacie dyskusji, w której uczestniczył.

Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Piotr Karwan zaznaczył, że wsparcie Dolny Śląsk otrzymuje wsparcie adekwatne do możliwości realizacji projektów związanych z przedsięwzięciami komunikacyjnymi.

Poprosiliśmy Tymoteusza Myrdę, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego o informacje nt. potencjalnych zagrożeń dla możliwości realizacji nowych inwestycji oraz o oczekiwania względem dalszego wsparcia rozwoju komunikacji autobusowej i kolejowej na Dolnym Śląsku.

Ostatnim panelem rozmów w czasie Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego była debata na temat: „Transformacja energetyczna. Trendy i wyzwania dla Dolnego Śląska”.

O kierunkach transformacji energetycznej zarówno na Dolnym Śląski, jak i całej Polsce, mówi Michał Bobowiec — Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zapytany przez nas o infrastrukturę techniczną niezbędną do zapewnienia dostaw źródeł ekologicznej energii Michał Bobowiec, podreślił, że w proces transformacji powinny zostać włączone uczelnie techniczne.

Główne wyzwania — które wybrzmiały w trakcie debaty — związane z procesem rewolucji energetycznej przedstawił Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Kongres Samorządowy to wyjątkowa okazja do wymiany myśli i idei dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów. Motywem przewodnim tegorocznej edycji są wyzwania stojące przed samorządami w najbliższej przyszłości. To kwestie niezwykle istotne, szczególnie w kontekście zmieniającej się rzeczywistości w naszym kraju i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Dynamiczny rozwój Dolnego Śląska jest szeroko komentowany w Polsce. Wiele realizowanych w naszym regionie inicjatyw stanowi wzór wykorzystywany następnie w innych regionach. To niespotykany w skali kraju projekt rewitalizacji i przywracania połączeń kolejowych na nieczynnych liniach, a także zakup najnowocześniejszych pociągów dla Kolei Dolnośląskich. Dlatego właśnie podczas kongresowych debat uczestnicy skupili się na najaktualniejszych tematach. Znalazły się wśród nich dyskusje o kondycji i znaczeniu samorządu w rozwoju kraju, rewolucji transportowej, czy konieczności transformacji energetycznej Dolnego Śląska.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content