3,7 mln złotych na szkolne ekopracownie

fot. TK/Radio Rodzina

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór prac w ramach konkursu „Ekopracownia — zielone serce szkoły”, który potrwa do 5 maja. Do wygrania jest 50 000 zł dotacji na pracownię przyrodniczą lub 75 000 zł dotacji na ekopracownię OZE.  

– Mamy nadzieję, że te ekopracownie sprawią, że dzieci już od najmłodszych lat będą kształtowały postawy proekologiczne. — podkreślił Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, przedstawiając założenia konkursu.

Na realizację ekopracowni w wybranych placówkach edukacyjnych, WFOŚiGW we Wrocławiu przewidział dotacje w łącznej kwocie 3,7 mln złotych.

Zapytaliśmy Łukasza Kasztelowicza, dlaczego zdecydowano się na przyjmowanie zgłoszeń konkursowych do 5 maja 2023 roku.

Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk podkreślił, że nowoczesne ekopracownie w każdym z dolnośląskich powiatów będą miały realny wpływ na rozwój całego społeczeństwa.

Jakie zajęcia będą mogły być realizowane w nowych pracowniach?

Roman Kowalczyk zachęca społeczności szkolne oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe lub licea do wysyłania zgłoszeń w nowym konkursie.

Organizatorzy informują, że program stworzono w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechniania wiedzy, aktywizacji społecznej i kształtowania postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabór wniosków trwa do 5 maja br. Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz regulamin dostępny jest na stronie WFOŚiGW.

grafika: WFOŚiGW

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content