Uniwersytet Wrocławski wśród najlepszych uczelni w QS World University Rankings by Subject 2023

mat. prasowe

W globalnym rankingu uczelni wyższych QS World University Rankings by Subject 2023 Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie 401-450 najlepszych uczelni na świecie w dziedzinie Natural Sciences. Jest to awans w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym uczelnia była na miejscu 451-500.

Wynik komentuje rektor prof. Robert Olkiewicz,  rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. -To zasługa wszystkich pracowników, mówi.

Na rozmowę z rektorem zapraszamy już jutro (17.04) o godz. 8.10.

Uniwersytet  Wrocławski zdobył także 451-500 miejsce na świecie w dziedzinie Arts & Humanities. To duży sukces, ponieważ w latach ubiegłych UWr nie był klasyfikowany w tej dziedzinie.

Zajęcie tak wysokich miejsc zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych świadczy o wszechstronności Uniwersytetu Wrocławskiego, dobrej jakości badań naukowców UWr i wysokim poziomie dydaktyki. A także o tym, że uniwersytet jest ceniony przez naukowców na całym świecie – kluczowym wskaźnikiem w rankingu jest reputacja uczelni wśród kadry akademickiej.

Rankingi QS to wiodące światowe rankingi tworzone od 2004 roku przez QS Quacquarelli Symonds – globalnego lidera w dostarczaniu usług analitycznych dla międzynarodowego sektora edukacji wyższej. Rankingi te są jednym z najbardziej popularnych źródeł danych, porównujących osiągnięcia uniwersytetów.

QS corocznie porównuje uczelnie w 5 szerokich dziedzinach naukowych (Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine,  Natural Sciences ,  Social Sciences & Management) oraz 54 węższych dyscyplinach. W roku 2023 w rankingu znalazło się 1 594 instytucji z 161 krajów.

W najnowszym rankingu Uniwersytet Wrocławski zajął miejsce 401-450 w dziedzinie Natural Sciences, przed rokiem był na miejscu 451-500. W Polsce daje to UWr 5. miejsce wśród wszystkich uczelni, w tym 3. wśród uniwersytetów. Wyprzedzają go tylko kolejno Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Jest to znakomity wynik, zwłaszcza z uwagi na dużą konkurencję ze strony uczelni technicznych.

W skład Natural Sciences w rankingu QS wchodzą dyscypliny takie jak  m.in. matematyka, chemia, geografia, geologia, geofizyka, fizyka i astronomia, nauki o ziemi i morzu (Earth & Marine Sciences) , a także nauki o środowisku (Environmental Sciences).

Uniwersytet Wrocławski awansował na miejsce 401-450 w zakresie fizyki i astronomii (w roku ubiegłym był na pozycji 451-500). Jeśli chodzi o te dyscyplinę zajął 4. miejsce w Polsce (ex aequo z AGH), w tym 3. wśród uniwersytetów.

Matematyka UWr została sklasyfikowana na miejscu 451-500 (6. miejsce w Polsce, w tym 3. wśród uniwersytetów klasycznych), a chemia na 501-500 (6. miejsce w Polsce, w tym 3. wśród uniwersytetów ex aequo z UAM).

Drugą szeroką dziedziną w której została sklasyfikowana nasza uczelnia jest Arts & Humanities. Uniwersytet Wrocławski znalazł się wśród 451- 500 najlepszych uczelni na świecie w tej dziedzinie (4. miejsce wśród polskich uczelni). To spory awans- w dwóch poprzednich edycjach rankingu uczelni nie udało się zająć miejsca w tej dziedzinie.

Kategoria Arts & Humanities obejmuje m.in. takie dyscypliny jak archeologia, architektura, sztuka (Art & Design),  historia, historia starożytna (Classics & Ancient History), języki współczesne, lingwistyka, anglistyka i literatura angielska, historia sztuki, filozofia, teologia i religioznastwo.

Ponadto Uniwersytet Wrocławski zajął miejsce 601-650 w zakresie dyscypliny nauki biologiczne (dziedzina Life Sciences & Medicine). Jeśli chodzi o nauki biologiczne jesteśmy na 5. miejscu wśród polskich uczelni.

Metodologia rankingu

Metodologia rankingu QS by Subject opiera się na kilku kluczowych wskaźnikach, z których największe znaczenie ma reputacja danej uczelni wśród kadry akademickiej. W zależności od ocenianej szerokiej dziedziny wskaźnik ten ma wagę od 40 % (Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences) do aż 60 % (Arts & Humanities). W przypadku węższych dyscyplin, wskaźnik ten może mieć jeszcze wyższą wagę i wynosić aż do 70 %. Opinie na temat jakości badań naukowych i kształcenia na poszczególnych uniwersytetach QS uzyskuje z badań przeprowadzanych wśród ponad 150 000 naukowców na całym świecie, do których wysyłane są ankiety rankingowe.

Drugim istotnym wskaźnikiem, uzyskiwanym również z ankiet, jest reputacja uczelni oraz jej absolwentów wśród pracodawców (do tegorocznej edycji QS zasięgnął opinii aż 99 000 pracodawców na świecie). Wskaźnik ten ma wagę od 10% (Life Sciences & Medicine)  do 30 % (Engineering & Technology, Social Sciences & Management). Pozostałe wskaźniki to Cytowania z wagą 7,5% dla Arts & Humanities oraz Social Sciences & Management, 10% dla Engineering & Technology, 15% dla Natural Sciences i 20% dla Life Sciences & Medicine. Dokładnie takie same wagi ma indeks Hirscha. Ostatnim wskaźnikiem branym pod uwagę jest tzw. IRN czyli International Research Network, mierzący efektywność z jaką instytucje tworzą stabilną międzynarodową współpracę badawczą. IRN ma wagę od 5% do 10%.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content