W Nadleśnictwie Milicz posadzono Las Pamięci św. Jana Pawła II

fot. Tomasz Król/Radio Rodzina

W ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą nas Drzewa” Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zorganizowała wydarzenie, w czasie którego kilkadziesiąt osób posadziło nowy fragment lasu. Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa przedstawiła też informacje dot. podpisów zebranych w ramach akcji #wObroniePolskichLasow.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Tadeusz Łozowski przedstawił założenia inicjatywy „Łączą nas Drzewa”.

Beata Kempa podkreśliła znaczenie lasów w polskiej gospodarce.

Zobrazowaniem efektów poprzednich decyzji Unii Europejskiej w sprawie polskich lasów, ma być obecna sytuacja w Puszczy Białowieskiej, zaznaczyła posłanka do PE.

Ponad 500 tys. podpisów złożonych w ciągu 2 tygodni w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, ma być podkreśleniem stanowiska społeczeństwa względem planowanych przez UE zmian w przepisach.

Tadeusz Łozowski zwrócił uwagę na rozwój wiedzy i umiejętności leśników oraz chęć jak najszerszego udostępniania lasów społeczeństwu.

Poprosiliśmy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o ustosunkowanie się do zarzutów twierdzących, że Lasy Państwowe masowo wycinają drzewa i eksportują polskie drewno do innych krajów, w tym Chin.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz, Marcin Calów zaapelował o nieocenianie pracy leśników na podstawie tylko jednego z zadań, które Lasy Państwowe mają za zadanie realizować.

Zapytaliśmy Karolinę, uczennicę Technikum Leśnego w Miliczu, jak ocenia i dlaczego wybrała kierunek nauki związany z leśnictwem.

Ks. Tomasz Zając, kapelan leśników diecezji świdnickiej wyjaśnił, że posadzenie lasu ku pamięci św. Jana Pawła II może pomóc w przypominaniu nauczania Papieża Polaka.

Las Pamięci św. Jana Pawła II posadzono w Nadleśnictwie Milicz. Akcja odbyła się z udziałem kilkudziesięciu ochotników oraz posłanki do Parlamentu Europejskiego — Beaty Kempy. Wydarzenie odbyło się pod hasłem będącym cytatem z orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Żywego Środowiska w 1989 roku: „Las to symbol życia, ochrony i odnowy”.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content