„(…) i dzisiaj konieczna jest wiara czynna przez miłość, aby dokonywały się wielkie rzeczy.”

Fot. Archidiecezja Wrocławska

List, który skierowali rektorzy – ks. prof. Sławomir Stasiak (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) i ks. prof. Włodzimierz Wołyniec (Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu) jest odczytywany w Poniedziałek Wielkanocny podczas Eucharystii w kościołach archidiecezji wrocławskiej.

Tak w czasach działalności ziemskiej Pana Jezusa, jak i dzisiaj konieczna jest wiara czynna przez miłość, aby dokonywały się wielkie rzeczy. Ta wiara była mocnym fundamentem posługi św. Jana Pawła II. Kiedy w 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie wołał on z mocą: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! , to tylko nieliczni mieli nadzieję, że słowa te odmienią oblicze Polski. A później okazało się, że odmieniły one także oblicze Europy. Kiedy dzisiaj wielu odwraca się od Boga, to trzeba nam zadbać o moc naszej wiary, trzeba sięgać do jej fundamentów – do mocy płynącej z Chrystusowego Krzyża i prawdy o zmartwychwstaniu Zbawiciela, które jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Świadkiem tej wiary od najmłodszych lat był św. Jan Paweł II. Trzeba nam dzisiaj wracać do jego nauczania, do przykładu jego wiary i wierności Chrystusowi.

Czyta ks. Łukasz Piłat, prefekt MWSD we Wrocławiu

Posłuchaj całego listu:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu cały czas się rozwija. Podstawowym kierunkiem kształcenia na uczelni jest teologia. W tej dziedzinie Ministerstwo Edukacji i Nauki oceniło ją najwyższą notą A+. Uczelnia kształci również młodych adeptów pedagogiki, tak na dwustopniowych studiach z pedagogiki ogólnej (licencjat zawodowy i magisterium) oraz na jednolitych studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (magisterium).

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content