„Weź mnie doceń, a nie oceń” – dolnośląska debata o systemie oceniania

fot. Pixabay/Pexels.com

Liceum Ogólnokształcące nr 14 we Wrocławiu stało się miejscem debaty, w czasie której blisko 100 dyrektorów i nauczycieli dolnośląskich szkół oraz ekspertów promujących alternatywną formę oceniania, dyskutowało o przyszłości systemu oceniania uczniów.

Monika Włodarczyk, wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedstawiła założenia projektu.

Według proponowanego systemu oceniania, oceny mają mieć formę opisu, potwierdzać znajomość danej partii materiału lub wskazania co należy poprawić, lub zmienić. Do momentu zgłoszenia przez ucznia swojej gotowości do sprawdzianu jego wiedzy, zamiast negatywnej oceny, w dzienniku pojawi się X. 

Różnice między starym a proponowanym systemie oceniania wyjaśnił Jarosław Durszewicz z Fundacji „Szkoła Bez Ocen”.

Jakie zalety ma wdrożenie opisowego określania znajomości danej partii materiału przez ucznia?

Zapytaliśmy Annę Abramczyk, nauczycielkę z Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu, w którym wdrożono nowy system oceniania, jakie jest nastawienie nauczycieli do proponowanych zmian.

Okazuje się, że przyzwyczajenie się do nowych realiów to wyzwanie również dla uczniów.

We Wrocławiu realizowany jest projekt „Jeszcze się uczę – relacja NIL — ODRA, czyli od nudy i lęki (NIL) do otwartości, dobrostanu, relacji i autonomii (ODRA). Główne cele projektu to:

  • poprawa relacji poprzez rezygnację z tradycyjnego oceniania na rzecz strategii Carol Dweck „Jeszcze nie”, „Jeszcze się uczę”;
  • kształtowanie u uczniów autonomii i odpowiedzialności za uczenie się;
  • poprawa dobrostanu uczniów i nauczycieli poprzez eliminację lęku i nudy
  • wsparcie dyrektorów i nauczycieli we wprowadzeniu i wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania i oceniania uczniów.

Projekt jest wpisany do priorytetów edukacyjnych Wrocławia.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content