Nowe ambulanse dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w celu realizacji umów w sprawie udzielania finansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeprowadziło dwa postępowania o zamówienie publiczne. W ich wyniku pozyskano 2 ambulanse drogowe typu C (dostarczone 22.02.2023), a kolejne 2 zostaną dostarczone w czerwcu 2023 roku.

Dotychczasowa wartość dofinansowania w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to 5 437 696 zł przyznane przez Ministerstwo Zdrowia i Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz 6 314 528 zł przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowaniu ze strony MZ i DUW mówi Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.

O wysokości wsparcia udzielonego przez UMWD powiedział nam Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Zakupione ambulanse sanitarne typu C będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Marcin Krzyżanowski podkreślił, że pojazdy pogotowia są mocno eksploatowane ze względu na częste wyjazdy do potrzebujących.

Otrzymane przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu pojazdy, wyposażone są w nowoczesną technologię ułatwiającą skuteczną pomoc pacjentom, tłumaczy lek. med. Zbigniew Mlądzki – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Dostarczone ambulanse trafią do jednostek Pogotowia Ratunkowego w Gniechowicach oraz Środzie Śląskiej. Zgodnie z planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego obszar działania dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w Gniechowicach oraz Środzie Śląskiej to odpowiednio miasto i gmina Kąty Wrocławskie, miasto i gmina Środa Śląska oraz gmina Kostomłoty.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content