Abp Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego

fot. Radio Rodzina

Hierarcha o swojej decyzji poinformował duchowieństwo i wiernych, zgromadzonych we wrocławskiej katedrze na Mszy św. z okazji 40. rocznicy swoich święceń prezbiteratu. – Podjąłem ją kierując się dobrem archidiecezji, powierzonej mi przez papieża Franciszka w 2013 roku oraz po wysłuchaniu opinii rady kapłańskiej i wiernych świeckich – powiedział ksiądz arcybiskup.

Eucharystię wraz z pasterzem Kościoła wrocławskiego koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym biskupi pomocniczy Jacek Kiciński i Maciej Małyga oraz biskup nominat Piotr Wawrzynek. Obecni byli kanonicy kapituły katedralnej oraz kolegiackiej Świętego Krzyża, a także przedstawiciele ruchów, grup i stowarzyszeń działających na terenie archidiecezji. Za abp. Kupnego modlili się także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na zakończenie Mszy św. metropolita dziękując wszystkim za obecność i pamięć wypowiedział słowa „jesienią tego roku zamierzam zwołać synod, który przyjrzy się najważniejszym obszarom działalności Kościoła na Dolnym Śląsku”.

Ksiądz arcybiskup dodał, że w najbliższym czasie powoła komisje presynodalne, które przygotują materiały oraz określą tematykę dla właściwych prac synodu. Poprosił także wszystkich wiernych archidiecezji o modlitwę zarówno w intencji etapu presynodalnego, a także za wszystkich zaangażowanych z synod. W rozmowie z KAI abp Kupny zauważył, że poprzedni synod w archidiecezji wrocławskiej obradował w latach 1985 – 1991 i do dnia dzisiejszego wiele kwestii jest regulowanych postanowieniami wówczas wypracowanymi. Tymczasem – jak podkreślił metropolita – na przestrzeni minionych 30 lat radykalnie zmieniły się okoliczności i warunki, w jakich Kościołowi przychodzi żyć i działać. – Wielu kwestiom trzeba przyjrzeć się na nowo, by wypracować konkretne propozycje i rozwiązania. Chcę to robić wspólnie z osobami, które czują się odpowiedzialne za Kościół, którym ten Kościół jest bliski, którzy w tym Kościele żyją i który uważają za swój dom – powiedział ksiądz arcybiskup.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content