Z czego można zrobić palmę wielkanocną?

for. I. B

Bazie, forsycja czy gałązki krzewów czy drzew iglastych – z tych roślin najczęściej tworzymy palmę wielkanocną. Coraz częściej gałązkę dekorujemy kolorową bibułą. Kolorystyka odpowiada danemu regionowi w Polsce.

-Do zrobienia palm wykorzystywało się różną roślinność, mówi ks. prof. Jan Klinkowski.

Ks. profesor zachęca do przygotowania gałązek palmowych

Coraz częściej organizowane są konkursy na najpiękniejszą gałązkę czy bite są rekordy w tworzeniu największych palm.

W niektórych domach znany jest zwyczaj pozostawiania palmy w szczególnym miejscu, który ma wymiar sacrum.

Ks. prof. Jan Klinkowski sam wykonuje palmę wielkanocną.

Zwyczajem pokoleń było spalanie palm, by nie były one sprofanowana.

Palmy miały także strzec domów od nieszczęść i niepowodzeń, a także miały zapewnić błogosławieństwo Boże. Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele katolickim Wielki Tydzień.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content