Szkolenia dla nauczycieli z zakresu wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży

mat. prasowe

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przygotował projekt szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania problemów emocjonalnych i psychicznych uczniów oraz udzielania właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Głównym celem projektu jest nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności z obszarów rozpoznawania problemów psychicznych i kryzysu emocjonalnego ucznia, udzielania pierwszej i długoterminowej pomocy uczniowi w trudnej sytuacji, przeprowadzania interwencji kryzysowej oraz tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

– Bardzo istotne jest podejmowanie działań, które dostarczą uczniom odpowiedniego wsparcia. Jednym z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest edukowanie nauczycieli. Przeprowadzone szkolenia będą źródłem wiedzy, w jaki sposób rozpoznawać oraz radzić sobie z niepokojącymi objawami występującymi u podopiecznych – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i przedszkoli na Dolnym Śląsku (łącznie 20 placówek). Szkolenie przewidziano na 15 godzin lekcyjnych (po 45 minut), w tym 6 stacjonarnych i 9 zdalnych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Może wziąć w nim udział od 10 do 20 nauczycieli ze zgłoszonej placówki.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dotyczące:

  • umiejętności dbania o dobrostan uczniów z problemami emocjonalnymi, społecznymi i psychicznymi dolnośląskich szkół i przedszkoli,
  • zapobiegania chorobom i zaburzeniom sfery życia emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży,
  • postępowania z dziećmi dotkniętymi depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychotycznymi czy lękowymi,
  • doskonalenia umiejętności wychowawczych i psychologicznych nauczycieli,
  • rozpoznawania kryzysów psychicznych uczniów,
  • praktycznych umiejętności wspierania regulacji emocjonalnej uczniów.

W pierwszej turze projektu bierze udział 12 placówek (marzec – czerwiec 2023), natomiast pozostałe 8 szkół rozpocznie realizację projektu od września.

Lista placówek biorących udział:

1. Gminne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy

2. Przedszkole Publiczne im. św. Jana Pawła II w Siechnicach

3. Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego w Legnicy

4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy

5. Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce

6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

8. Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu

11. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

12. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

Projekt Lustro

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza również na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z zakresu wsparcia psychologicznego uczniów. Szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli wychowawców klas do realizacji w ramach lekcji wychowawczych programu profilaktycznego „Projekt Lustro”.  Chodzi o to by wesprzeć nauczycieli w pracy z klasą i dostarczyć im sprawdzonych narzędzi do realizacji lekcji wychowawczych wspierających rozwój społeczny i emocjonalny uczniów.

„Projekt Lustro” jest adresowany do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w wieku  15 – 17 lat. Celem jestwspieranie rozwoju uczniów i wzmacnianie postaw i umiejętności sprzyjających podejmowaniu konstruktywnych decyzji i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Na szkolenia składają się:

     e-learning – stanowiący wprowadzenie w wiedzę o Programie (około 2 godziny dydaktyczne online)

–    dwa Treningi Umiejętności (2 x 20 godzin dydaktycznych warsztatów praktycznych z autorem Programu)

–    dwa Warsztaty Wspierające (2 x 5 godzin dydaktycznych online z autorem Programu)

NABÓR DO PROJEKTU

Nabór nauczycieli do udziału w szkoleniach odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór trwa do 31 marca 2023 do godz. 20.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                  

Program Projekt Lustro posiada rekomendacje Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program profilaktyki uniwersalnej pn. Projekt Lustro jest własnością Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content