Wspólny program Powiatu Wrocławskiego i Caritas całodobowej opieki wytchnieniowej

Źródło: mat. pras. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Powiat Wrocławski wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ruszył z programem całodobowej opieki wytchnieniowej. Z tej okazji w  starostwie powiatowym zorganizowano konferencję prasową.

Z całodobowej opieki wytchnieniowej mogą skorzystać rodziny oraz opiekunowie osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mieszkają na terenie Powiatu Wrocławskiego. Z pomocy tej natomiast nie będą mogły skorzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leczenia.

– Mieszkanie wytchnieniowe oferuje przerwę regeneracyjną dla osób, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością przez 365 dni w roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodziny będą mogły skorzystać z odpoczynku, zebrać siły, by znów móc zająć się tymi, których kochają, a wolny czas przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb i spraw – mówi Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Opieka wytchnieniowa służyć ma opiekunom, rodzicom, aby oni znaleźli dla siebie chwilę wytchnienia, czyli mogli powierzyć placówkom, ośrodkom, które specjalizują się w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami swoich podopiecznych, swoje dzieci, krewnych, po to, aby oni sami mogli w tym czasie załatwić swoje sprawy np. zdrowotne czy urzędowe. Ma być to czas na oddech od codziennej, żmudnej opieki, która wymaga dużo zaangażowania, sił
i poświęceń.

– Od wielu lat Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Powiat Wrocławski podejmują wspólne działanie na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Wspólnie prowadzimy Domy Pomocy Społecznej i warsztaty Terapii Zajęciowej. Teraz chcemy rozszerzyć swoją pomoc o Opiekę Wytchnieniową, mówi ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Do dyspozycji podopiecznych są dwa pokoje 2-osobowe, wyposażone w łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i telewizory. Maksymalny okres pobytu w ciągu roku w mieszkaniu wytchnieniowym to 21 dni, okres ten może być podzielony na mniejsze części (minimalny – 3 dni).

Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach ma już wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Dom Opieki. W ubiegłym roku realizowano również zadania z opieki wytchnieniowej. W jej ramach podopieczni mają zapewnioną opiekę pielęgniarek, opiekunek, całodobowe wyżywienie
i środki, które są niezbędne do codziennego życia, utrzymania higieny tych osób. Dodatkową formą wsparcia, które zapewnia ośrodek jest też wsparcie psychologiczne, w tym możliwość skorzystania z rozmów, zajęć indywidualnych lub grupowych z psychologiem.

Ponadto na terenie powiatu wrocławskiego, prowadzi działalność Filia Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która funkcjonuje w Dobroszowie Oleśnickim w gminie Długołęka przy ul. Portugalskiej 2 i przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.      

Więcej informacji dotyczących pomocy w ramach opieki wytchnieniowej uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 lub pod nr telefonu 71-72-21-860.

Źródło: mat. pras. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content