Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

fot. TK/Radio Rodzina

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży borykającej się z sytuacjami kryzysowymi, m.in. utrzymującym się spadkiem nastroju, alienacją, niską samooceną, myślami samobójczymi i innymi problemami natury psychologicznej. Zgłaszający się otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc ze strony specjalistów: psychologa, suicydologa oraz dietetyka. 

Założenia pilotażowego programu przedstawia Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego — Andrzej Szawan.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy w ramach projektu?

Psycholog Jacek Pawłowski przedstawił problemy, z jakimi najczęściej zgłaszają się do niego młodzi ludzie.

Istotnym elementem programu „Zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży” jest możliwość skorzystania z niego bez wychodzenia z domu oraz w pełni anonimowo.

Uruchomiony projekt to też warsztaty, w czasie których dzieci i młodzież będą mieć możliwość dyskusji na tematy takie jak:

– Uzależnienia od używek (dopalacze, narkotyki, alkohol), multimediów, smartfonów.
– Zjawisko przemocy, cyberprzemocy i hejtu.

– Świadome i właściwe korzystanie ze smartfonów, social mediów, internetu etc.

– Relacje społeczne, poczucie własnej wartości, presja grupy rówieśniczej, depresja, osamotnienie, samookaleczenia, próby samobójcze.

– Rozwój osobowy poprzez sport i pasję oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

– Świadome planowanie kariery zawodowej.

– Historia Polski .

Wsparciem tych działań będzie udział muzyka, żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej i założyciela Fundacji Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja — Romana Lachowolskiego, ps. „Bosski Roman”. Artysta zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą pozostawienie młodych ludzi samych sobie w wirtualnym świecie, bez kontroli treści z jakimi mogą się zetknąć.

Zdaniem Romana Lachowolskiego istotnym elementem wychowania młodego pokolenia, jest wychowanie w duchu patriotyzmu.

W razie potrzeby pomocy psychologicznej młodzi ludzie z powiatu wrocławskiego mogą wejść na stronę www.liniaspecjalna.pl lub zarejestrować się emailem pod adresem: liniaspecjalna@powiatwroclawski.pl. Program trwa do 30.04.2023, finansowany jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego. 

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content