300 złotych dodatku emerytalnego dla sołtysów

fot: www.pixabay.com

Sołtysi, którzy pełnili przynajmniej dwie kadencje otrzymają dodatek emerytalny w wysokości 300 złotych. Środki będą przyznawane na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Zdaniem autorów projektu świadczenie ma na celu docenienie sołtysów. 

-W Polsce jest ok. 40 tys. sołtysów. To jedna z najstarszych funkcji w Polsce. Integruje on lokalne społeczności. Jest gospodarzem i łącznikiem. Otacza wsparciem, ale zabiega także o inwestycje. Poseł na Sejm Agnieszka Soin przypomniała, że od roku działa Zespół Parlamentarny ds. Sołtysów, któremu przewodniczy. Zaprosiła także do osobistego kontaktu do pracy nad projektem ustawy dot. sołtysów.


Według projektu świadczenie ma wynosić 300 złotych i przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny oraz przez przynajmniej dwie kadencje pełniły funkcję sołtysa.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content