Sokoły HMG przygotowane na wiosnę

mat. prasowe KGHM

17 marca, w gnieździe na kominie Huty Miedzi Głogów II pojawiło się pierwsze jajo sokoła. Po złożeniu przez samicę ostatniego jaja rozpocznie się 32 dniowy okres ich inkubacji. Pisklęta powinny wykluć się pod koniec kwietnia. Rodzicami są Bohun i Szira.

Sokoły to ptaki monogamiczne. Swojego terytorium bronią cały rok, młode opuszczają gniazdo na przełomie lipca i sierpnia. Podejmują wędrówkę szukając partnera i dogodnego miejsca na założenie gniazda.

Przypomnijmy, że w 2008 roku w Hucie Miedzi Głogów stwierdzono nieudaną próbę gniazdowania sokoła wędrownego. Aby umożliwić sokołom bezpieczne wyprowadzanie lęgu podjęto decyzję o zamontowaniu platformy lęgowej na jednym z kominów huty. Jesienią 2008 roku na kominie Huty Miedzi Głogów II tzw. „koniczynce” została zamontowana platforma lęgowa. Dowodem na trafność wyboru miejsca było stwierdzenie 31 marca 2009 roku 3 jaj sokoła wędrownego w zamontowanym gnieździe. Po miesiącu oczekiwania wykluły się 3 młode ptaki. Zostały one zaobrączkowane w połowie maja, a w sierpniu opuściły rodzinne strony. 

Od chwili montażu platformy lęgowej w Hucie Miedzi Głogów II wykluło się 44 sokoły, z czego 42 zostało zaobrączkowanych.

Zapraszamy do obserwacji sokołów w HMG na stronie https://peregrinus.pl/pl/glogow

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content