Miasto zapewnia: „Są pieniądze na Urbancard w pociągach”

fot. Radio Rodzina

Radni Wrocławia zabezpieczyli środki w budżecie miasta na sfinansowanie Urbancard w pociągach. Dziś umowę podpisał prezydent miasta Jacek Sutryk. Czy od 1 kwietnia pasażerowie będą jeździć koleją w granicach Wrocławia na biletach komunikacji miejskiej?

Umowa jest zgodna z ofertą; przygotowana na dwa lata współpracy, zawiera zapisy sporządzone przez nas w grudniu 2022 roku. Dziś trafi do kolejarzy. -mówi Paulina Tyniec-Piszcz z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Wrocławia.

-Wystarczy, by umowę podpisały Koleje Dolnośląskie i Polregio. – dodaje dyrektor.

Jak zaznacza Przemysław Gałecki z Departamentu Prezydenta, projekt umowy przygotowanej przez Koleje Dolnośląskie był niezbieżny z ofertą miasta. -Projekt kolejarzy dostosowano do oferty z grudnia- dodaje Aleksander Łoś z Wydziału Transportu UM Wrocławia.

Miasto sfinansuje wkład w honorowanie przejazdów na miejskich biletach 24-godzinnych i dłuższych, (Urbancard). Z warunków umowy zniknął zapis mówiący o obowiązku posiadania statusu Nasz Wrocław.

Łącznie na lata 2023-2025 miasto zabezpieczyło na ten cel ponad 46 mln zł. Faktyczne kwoty, jakie Wrocław będzie płacił kolejom, zostaną ustalone w czasie liczenia pasażerów. Pierwsze takie liczenie powinno odbyć się w lipcu.

Umowa podpisana przez prezydenta Jacka Sutryka zostaje zawarta na okres od 1 kwietnia 2023 r. do  31 marca 2025 r. z możliwością jej przedłużenia na mocy aneksu. Strony ustalają, że miesięczne wynagrodzenie za przejazdy wewnętrzne czyli rozpoczynające się i kończące we Wrocławiu  z tytułu realizacji przedmiotowej umowy stanowi iloczyn szacunkowej liczby podróży w graniach Wrocławia odbytych w danym miesiącu i stawki za jedną podróż, która na dzień podpisania umowy wynosi 8,70 zł netto czyli 9,40 zł brutto. Wartość umowy określono na kwotę 46 296 000 zł brutto.

Informacja prasowa UM Wrocławia z dn. 17.03.2023

Do tematu będziemy wracać.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content