Rusza „Wytchnieniówka” Caritas i Starostwa Powiatu Wrocławskiego

fot. Patrycja Jenczmionka

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Starostwo Powiatu Wrocławskiego wspólnie pomagają rodzinom osób z niepełnosprawnościami. W ramach Opieki Wytchnieniowej członkowie rodzin lub ich opiekunowie będą mogli pozostawić osoby ze szczególnymi potrzebami na okres od 3 do 21 dni. Na początek w Domu św. Józefa w Małkowicach będzie przygotowanych 4 miejsc.

-Od wielu lat Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Starostwo Powiatu Wrocławskiego podejmują wspólne działanie na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Wspólnie prowadzimy Domy Pomocy Społecznej i warsztaty Terapii Zajęciowej. Teraz chcemy rozszerzyć swoją pomoc o Opiekę Wytchnieniową, mówi ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

-W ubiegłym roku Wrocławska Caritas realizowała pilotażowy projekt, dodaje dyrektor.

-Z pilotażowego programu skorzystało 24 osób. W tym roku z Opieki Wytchnieniowej mogłoby skorzystać ok. 50 osób, mówi Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego.

-Na początek w Domu św. Józefa w Małkowicach jest przygotowanych kilka miejsc. Rodzina może pozostawić osobę niepełnosprawną maksymalnie na 21 dni, mówi dyrektor Caritas.

– Chcemy kontynuować naszą pomoc, gdyż na terenie Powiatu Wrocławskiego rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami, dodaje starosta.

– To nie jest wstyd pozostawić na jakiś czas osobę ze szczególnymi potrzebami. Rodzina także potrzebuje czasu na zregenerowanie swoich sił czy załatwienie swoich spraw, zaznacza Marcin Seretny – Dyrektor Domu św. Józefa w Małkowicach, gdzie realizowana jest opieka wytchnieniowa.


Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego podkreśla, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi.

Propozycja skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują opiekę nad osobami z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy są również mieszkańcami powiatu wrocławskiego.

W tym roku Starostwo Powiatu Wrocławskiego przeznaczyło na ten cel 500 tys. złotych

Gdzie można się zapisać?

Informacje można uzyskać w ośrodku, dzwoniąc pod tel.: 71-79-30-184, a także dzwoniąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które jest zleceniodawcą tego zadania i będzie wydawać decyzję o przyznaniu tej opieki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl


Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content