23 miliony złotych na ekologiczny transport publiczny

fot. Radio Rodzina

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje zakup 12 autobusów elektrycznych w pięciu dolnośląskich miastach. Złotoryja, Świeradów Zdrój, Polkowice, Strzelin i Jawor otrzymają łącznie ponad 23 mln zł na inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.

– Program „Zielony Transport Publiczny” jest nastawiony na rozwój elektromobilności i polepszenia stanu powietrza we wszystkich miastach Polski. To program, który znacząco wpływa na lepszy komfort życia mieszkańców całego kraju. Jednym ze strategicznych celów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski oraz poprawy stanu środowiska i promowanie idei „zielonej mobilności” oraz ochrony klimatu poprzez wsparcie rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Dofinansowanie dla pięciu dolnośląskich miast pochodzi z realizowanego przez NFOŚiGW programu „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”), poprzez który wspierany jest w Polsce rozwój ekologicznej, zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. Głównym celem programu jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym,  a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich.

„Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej z Złotoryi”

W ramach projektu miasto Złotoryja zakupi dwa niskopodłogowe autobusy elektryczne, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zostanie także kupiony i zamontowany jeden punkt ładowania. Zaplanowano również przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej dwóch kierowców i naukę obsługi pojazdu. Dofinansowanie to dotacja w wysokości 4 236 775,00 zł oraz pożyczka: 1 202 325,00 zł.

Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój”

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia Świeradów-Zdrój otrzyma dwa niskopodłogowe pojazdy  dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz mobilną 2-stanowiskową stację ładowania akumulatorów. Przeprowadzone zostaną także szkolenia z nauki obsługi pojazdu dla co najmniej czterech kierowców. Wsparcie stanowi dotacja w wysokości 4 798 230,00 zł.

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich ładowania przez Gminę Polkowice”

Gmina Polkowice planuje zakup trzech niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W celu ładowania zakupionych pojazdów, projekt przewiduje również kupno i montaż systemu ładowania, w ramach którego uruchomione zostaną cztery punkty ładowania pojazdów. Działania związane z projektem uwzględniają także szkolenia z nauki obsługi pojazdu dla 12 kierowców i czterech mechaników. Wsparcie z NFOŚiGW to dotacja opiewająca na kwotę: 3 395 334,00 zł.

Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej”

Tymczasem Gmina Strzelin nabędzie dwa niskopodłogowe autobusy elektryczne, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Planowany jest także zakup i montaż dwóch punktów ładowania mobilnego typu plug-in, które będą mogły zostać umiejscowione w dowolnej lokalizacji. Odbędą się również szkolenia dla ośmiu kierowców i dwóch mechaników. Dofinansowane tego projektu to dotacja: 1 731 840,00 zł oraz pożyczka: 1 269 360,00 zł.

„Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor”

W ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej                    w Gminie Jawor” kupione zostaną trzy niskopodłogowe autobusy o napędzie elektrycznym, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Planowany jest też zakup trzech mobilnych ładowarek umożliwiających obsługę i prawidłowe użytkowanie autobusów. Odbędą się także szkolenia z obsługi pojazdu dla co najmniej trzech kierowców. NFOŚiGW wesprze projekt dotacją w wysokości 7 793 819,00 zł oraz pożyczką w wysokości: 850 000,00 zł.

Warto zaznaczyć, że wszystkie inwestycje stanowią kolejny krok w kierunku polepszenia stanu powietrza oraz poprawy jakości życia mieszkańców polskich miast i komfortu podróżowania komunikacją publiczną.

Umowy o dofinansowanie podpisali 15 marca 2023 r. we Wrocławiu Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz przedstawiciele beneficjentów. W wydarzeniu uczestniczyła Małgorzata Hasiewicz, dyrektor generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z wiceprezesem Bartłomiejem Wiązowskim, doradca reprezentujący biuro Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Maciej Badora.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 33 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. Dzięki środkom NFOŚiGW uruchomiono inwestycje o wartości ponad 290 mld zł z czego prawie 2/3 dzięki środkom własnym NFOŚiGW. Z jej wsparcia korzystają zarówno przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak                  i uczelnie, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content