Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

pixabay.com

W Lubinie powstaje pierwszy w kraju obiekt zapewniający kompleksową opiekę oraz leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Mowa o Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Budowa Centrum obejmującego wszystkie poziomy referencyjne zapewni kompleksową opiekę i wsparcie nie tylko chorym dzieciom, ale także ich rodzinom – mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jako samorząd musimy pomagać także innym gminom, mówi Andrzej Kredkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

O potrzebie powstania placówki mówi Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja to wyraz odpowiedzialności samorządu miasta oraz samorządu województwa – zaznacza radny Sejmiku Województwa – Piotr Karwan.

Budowa Centrum zaplanowana jest na ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 milionów złotych. Samorząd Województwa czyni starania o umieszczenie tej inwestycji na liście projektów, które będą dofinansowane przez program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich potrwa około roku i obejmie budowę pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czyli pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu. To w tym miejscu ustalony zostaje indywidualny plan leczenia i krótkoterminowe oddziaływania psychoterapeutyczne oraz wsparcie psychospołeczne.

Na II poziomie referencyjnym znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. -Te instytucje dedykowane są pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego. Oddział Dzienny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wymagających specjalistycznych, zwykle bardzo intensywnych, oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza możliwości Poradni, lecz w danym momencie niewymagających pobytu na oddziale całodobowym.

To nasza odpowiedź na problemy ludzi młodych. Nie budujemy szpitala, budujemy system, którego nie ma nikt inny w Polsce – podsumowuje prezydent Lubina Robert Raczyński

Na oddziale dziennym przewidziano pobyt dzieci w wieku szkolnym, łącznie 104 pacjentów w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy szkoły podstawowej od zerówki do klasy III, klasy szkoły podstawowej od klasy IV do VIII oraz klasy szkoły średniej od klasy I do IV.

Ostatni, III poziom referencyjny, zajmuje Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie on dedykowany pacjentom w stanach nagłych oraz wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii. Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego będzie miał zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.

Ośrodek będzie dysponował łącznie 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych. Infrastruktura została tak przygotowana, aby mali pacjenci mogli realizować obowiązek szkolny.

mat. prasowe/mat. własne

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content