Nowatorski laserowy system z Politechniki Wrocławskiej pomoże w rozwoju kompostowni Ekosystemu

Źródło: mat. pras. Ekosystemu

Laserowy system zdalnego wykrywania emisji gazów będzie testowany w Ekosystemie. To rozwiązanie, które opracowuje zespół dra Karola Krzempka z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów. W dobie tworzenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych spółka, chce skorzystać z potencjału środowiska naukowego we Wrocławiu.

Ekosystem podpisał z naukowcem specjalny list intencyjny. Spółka udostępni tereny kompostowni bioodpadów na ulicy Janowskiej na potrzeby przeprowadzenia badań. Analiza powstawania gazów – takich jak metan czy dwutlenek węgla – ma docelowo pozwolić na jeszcze lepszą kontrolę procesu kompostowania, podniesienie wartości produkowanego nawozu i jednocześnie ograniczenie do minimum emisji gazów cieplarnianych.

– Chcemy przemodelować dotychczasowy system, także poprzez zwiększenie roli naszej spółki w realizacji zadań, które wiążą się z gospodarką odpadową. Nawiązujemy współpracę z przedstawicielami naukowej części Wrocławia, którzy są w stanie opracować konkurencyjne w skali światowej rozwiązania w tym zakresie – mówi dr Przemysław Zaleski, prezes Ekosystemu.

– Dajemy pole do zaawansowanych badań. Jednocześnie korzystając z olbrzymiego potencjału, jaki posiada naukowa społeczność tego miasta. Mamy bowiem poczucie, że zaangażowanie tego typu inicjatyw w technologiczny rozwój Wrocławia jest kierunkiem, który musimy obrać w dobie zmian związanych z klimatem oraz wymogów za tym idących – dodaje. 

Wrocław przygotowuje długoterminową strategię uzupełnienia tak zwanego rynku odbioru odpadów o inicjatywy komunalne. Wszystko po to, aby ulżyć mieszkańcom, którzy obecnie uzależnieni są od prywatnych firm śmieciowych.

– Mówiliśmy o konieczności zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych. Za tym idą nasze konkretne działania. Ważnym elementem tego systemu jest kompostownia na Janówku. Zwiększamy jej moce do około 12 tysięcy ton odpadów zielonych rocznie. Chcemy by cały proces był bezpieczny, optymalnie skonstruowany i uwzględniający wymogi dotyczące emisji. Technologiczna współpraca z ekspertami z Politechniki Wrocławskiej to zapewni – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. 

Przetestowanie systemu zdalnego wykrywania emisji gazów w kompostowni Ekosystemu to dla ekipy naukowców przejście z etapu laboratorium do etapu konstrukcji prototypu w warunkach terenowych. System bazuje na usprawnieniu zdalnego rejestrowania rozproszonej wiązki lasera. Opiera się na zastosowaniu promieniowania impulsowego i dwóch niezależnych torów pomiarowych. 

Będziemy monitorować na bieżąco chociażby fakt, czy dochodzi do emisji metanu z pryzm kompostu znajdujących się na terenach Ekosystemu. Da nam to informację, czy cały proces kompostowania jest optymalny, czy jest bezpieczny dla pracowników i mieszkańców, czy emisja metanu rzeczywiście następuje, czy trzeba na przykład daną pryzmę kompostu dodatkowo napowietrzyć, żeby proces dział się w sposób tlenowy a nie beztlenowy – tłumaczy dr Karol Krzempek z Politechniki Wrocławskiej, twórca systemu.

Specjalista podkreśla jednocześnie, co wyróżnia już teraz całą strukturę czujnika spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku. To między innymi fakt, że jest ultrabezpieczny i nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Jak mówią naukowcy dostępne systemy pozwalają na badania na bardzo ograniczonych drogach optycznych – do 10 metrów. Ich system – do 50 metrów. Dotychczasowe systemy wymagają także instalowania na terenach pomiarowych elementów odbijających promieniowanie – czyli zwierciadeł albo retroreflektorów. Ich system nie wymaga takich zabiegów.

Badania w kompostowni Ekosystemu pozwolą skonstruować prototypowy model technologii. A w przyszłości mogą znaleźć stałe zastosowanie właśnie w infrastrukturze na Janówku, która stanie się częścią nowego komunalnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content