Elektrownia Turów będzie współpracować z żołnierzami WOT

Źródło: mat. pras. PGE

Elektrownia Turów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE podpisała porozumienie z 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej. W efekcie nawiązanej współpracy, żołnierze obrony terytorialnej będą mieli możliwość poznać obiekt infrastruktury energetycznej, a także odbyć szkolenie w zakresie reagowania na skutki ewentualnych klęsk żywiołowych.

Porozumienie zawarte pomiędzy Elektrownią Turów a 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej będzie okazją do wymiany doświadczeń dla obu stron i pozwoli na doskonalenie procedur oraz technik wsparcia przez żołnierzy WOT cywilnych systemów kryzysowych, związanych z infrastrukturą energetyczną – podsumował Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych, reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Podobną współpracę z jednostkami wojsk obrony terytorialnej planujemy rozszerzyć również na inne oddziały spółki PGE GiEK.

Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora Elektrowni Turów Oktawiana Leśniewskiego i dowódcę 16 DBOT płk Artura Barańskiego. Określa ono zasady oraz zakres współpracy Brygady i Elektrowni Turów.

Celem planowanych szkoleń będzie przekazanie żołnierzom obrony terytorialnej niezbędnej wiedzy w  zakresie energetyki, w tym dotyczącej usuwania i naprawy uszkodzeń energetycznych. Będzie to również doskonała okazja do wypracowania optymalnego schematu współpracy, który może zostać wykorzystany w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających szybkiej reakcji obu podmiotów – mówi Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Do zadań 16. Brygady WOT należeć będzie również przekazywanie informacji
o zagrożeniach i ewentualnych zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji zadań przez Elektrownię Turów.

Jednym z bardzo ważnych obszarów działalności brygady jest ochrona obiektów
i instytucji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa. Niewątpliwie Elektrownia Turów jest takim obiektem. Podpisane porozumienie pozwoli lepiej poznać się nawzajem naszym pod
miotom co bezsprzecznie wpłynie na podniesienie poziomu realizacji naszych zadań – powiedział płk Artur Barański.

Zadaniem jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności oraz wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ubiegłym roku żołnierze WOT brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne. Uczestniczyli w szkoleniach krajowych oraz ćwiczeniach międzynarodowych. Jednym z ogólnopolskich przedsięwzięć szkoleniowych z zarządzania kryzysowego było ćwiczenie „Przyjazna Energia-2022” na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu prowadzone przy współpracy m.in. z PGE Polską Grupą Energetyczną.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content