Bp Greger przewodniczył obradom Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Fot. KEP / Flickr

W gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przez trzy dni (27 lutego – 1 marca) obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyskutowano o formacji stałej lektora, akolity i katechisty, jak również o nowych przepisach nt. materii Eucharystii.

Przewodniczący komisji bp Piotr Greger poinformował, iż Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dekretem z dnia 20 grudnia 2022 roku, pozytywnie odniosła się do prośby polskich biskupów, dotyczącej osoby kompetentnej do zezwolenia (w uzasadnionych sytuacjach) przyjęcia Komunii Świętej korzystając z materii chleba o niskiej zawartości glutenu. W dalszym procedowaniu biskupi polscy będą proszeni o zatwierdzenie nowego brzmienia odnośnego punktu Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie materii Eucharystii. W dalszej kolejności bp Piotr Greger omówił sprawy bieżące, które zostały nadesłane (drogą pocztową i mailową) na adres komisji. Pierwszy dzień zebrania zakończono wspólną modlitwą Nieszporów i kolacją.

We wtorek, 28 lutego, liturgii eucharystycznej przewodniczył bp pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała, który wygłosił homilię. Po śniadaniu i odmówieniu liturgicznej Modlitwy przedpołudniowej komisja przystąpiła do dalszej pracy. Wiele czasu poświęcono projektowi Zasad dotyczących formacji stałej lektora, akolity i katechisty. Dokument powstaje w ścisłej współpracy z Komisją ds. Wychowania oraz Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji. Osobą reprezentującą Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest ks. Stanisław Szczepaniec (Kraków).

Komisja podjęła prace translacyjne tekstów Mszału rzymskiego. Przedmiotem tłumaczenia stały się prefacje, które do tej pory nie zostały przetłumaczone.

Ostatni dzień zajęć, 1 marca, rozpoczął się od porannej Eucharystii. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Po posiłku i celebracji Liturgii godzin (Modlitwa przedpołudniowa) komisja przystąpiła do tłumaczenia kolejnych tekstów prefacji. Spotkanie zakończono modlitwą i wspólnym obiadem.

POSŁUCHAJ:

Kolejne spotkanie komisji zostało zaplanowane w terminie 5-6 czerwca 2023 roku w Warszawie.

Źródło: KEP

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content