3 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych

Foto: Urząd Miejski Wrocławia

Dodatkowe punkty z Nasz Wrocław MAX oraz nowe obwody szkolne – to najważniejsze zmiany związane z rekrutacją do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Wnioski można składać od 3 marca.


Elektroniczna rekrutacja
Po raz drugi rekrutacja do publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie. Rodzice będą mogli zatem bez wychodzenia z domu złożyć wnioski rekrutacyjne do wybranych placówek. Niezbędne do tego będzie posiadanie jednak aktywnego profilu zaufanego lub e-PUAP-u. W innym wypadku dokument będzie trzeba złożyć osobiście w placówce.
Nowością w 2023 r. są: rozszerzone kryterium związane z posiadaniem aktywnego Statusu Nasz Wrocław MAX, za które kandydat otrzyma 90 punktów oraz zmiany kilkunastu obwodów szkolnych.
Dwa etapy rekrutacji
Rodzice, chcący zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w pierwszym etapie (od 3 do 8 marca) muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie do swojej szkoły obwodowej, które podpiszą elektronicznie. Przy czym tu nic się nie zmienia. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w tych placówkach (zgodnie z miejscem zamieszkania).
Natomiast jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do innej, pozaobwodowej szkoły, to dopiero w dniach 26-30 maja 2023 r. (w drugim etapie) muszą wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Oczywiście pod warunkiem, że w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca.
– W drugim etapie należy wskazać maks. trzy szkoły, z czego ostatnią musi być szkoła tzw. obwodowa, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM Wrocławia. –  Przy czym, w tym etapie, nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych przez kandydata punktów – dodaje.
Skorzystaj z wyszukiwarki wrocławskich szkół obwodowych
Każde dziecko zamieszkałe we Wrocławiu ma zagwarantowane miejsce w swojej obwodowej szkole podstawowej. Jeżeli rodzic nie wie, która to placówka, to taką informację znajdzie dzięki wyszukiwarce na stronie http://bitly.pl/q3U0e.
Zmiana obwodów szkolnych
Przypominamy, że w bieżącym roku – w związku z uruchomieniem nowej szkoły przy ul. Asfaltowej oraz z dynamicznym rozwojem wrocławskich osiedli – zmieniły się obwody 12 szkół podstawowych w mieście (SP nr 6, SP nr 9, SP 17, SP 77, SP 45, SP 53, SP 23, SP 32, SP 98, SP 91, SP 68, SP 30). Doszedł też jeden nowy obwód – dla placówki przy ul. Asfaltowej.
– Zmiany obwodów szkolnych mają na celu zapewnienie jak najlepszej organizacji pracy wrocławskich szkół oraz komfortu nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli – zapewnia Marcin Miedziński.
W pierwszym roku funkcjonowania w nowej szkole przy ul. Asfaltowej uczyć się będzie do 600 uczniów. Na początek planowane są klasy I-VI. Potem – z roku na rok – liczba oddziałów będzie wzrastać. Docelowo do nowej szkoły uczęszczać będzie 1 tys. uczniów.
Rekrutację do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Asfaltowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej 40.
Więcej punktów z Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX
Aktywując Status MAX w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać dodatkowe punkty w tegorocznej rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych (pozaobwodowych). Miasto chce w ten sposób premiować rodziców, którzy płacą podatki we Wrocławiu i są zameldowani na stałe w naszym mieście.
Dziecko rodzica, który posiada aktywny Status Nasz Wrocław MAX, uzyska dodatkowo 90 pkt. do szkół podstawowych (pozaobwodowych).
– Wychodzimy naprzeciw rodzicom, którzy faktycznie uczestniczą w kosztach utrzymania miasta. Tzn. rozliczają podatek PIT we Wrocławiu oraz planują u nas zostać na dłużej, o czym świadczy zameldowanie na stałe – podkreśla Marcin Miedziński.
Po liczbie osób na stałe zameldowanych w mieście można m.in. jeszcze precyzyjniej oszacować niezbędną liczbę miejsc w placówkach oświatowych na terenie danego osiedla. Tak samo jest w przypadku planowanych inwestycji czy opracowywania optymalnej częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej na danym obszarze.
Jak uzyskać status Nasz Wrocław MAX?
Po pierwsze – trzeba zarejestrować się w programie Nasz Wrocław (podając imię, nazwisko, PESEL czy adres e-mail) i uzyskać aktywny Status Podatnika – czyli potwierdzić fakt rozliczenia podatku za ubiegły rok we Wrocławiu. Można to wykonać poprzez:
·        elektroniczną aktywację statusu,
·        zdalną aktywację statusu poprzez czat wideo,
·        stacjonarną aktywację statusu.
By uzyskać status MAX, należy dodatkowo potwierdzić meldunek stały we Wrocławiu. Można to zrobić okazując informację o zameldowaniu z aplikacji mObywatel lub pobraną ze strony gov.pl albo zaświadczenie uzyskane w Centrum Obsługi Mieszkańca:
·        za pośrednictwem platformy ePUAP (z dopiskiem „Nasz Wrocław MAX” w temacie),
·        w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kotlarskiej 41,
·        poprzez czat wideo.
www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/jak-aktywowac-status-nasz-wroclaw-max
Punkty także za Nasz Wrocław
Z kolei 80 pkt. do klas I szkół podstawowych (pozaobwodowych) można będzie otrzymać posiadając wyłącznie aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław, czyli za rozliczenie podatku dochodowego we Wrocławiu. To kryterium obowiązywało również w ubiegłym roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W rekrutacji 2022/2023 z kryterium posiadania aktywnego Statusu Podatnika w programie Nasz Wrocław skorzystało 49% kandydatów w rekrutacji do szkół podstawowych (drugi etap rekrutacji).
·        Korzyści z programu Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX
Rozliczając podatek we Wrocławiu i będąc zameldowanym w naszym mieście, skorzystamy łącznie z 19 bezpłatnych wejściówek czy zniżek w blisko 70 punktach na terenie miasta. Korzystając z darmowych wejść oraz zniżek z Naszym Wrocławiem, zaoszczędzimy nawet 1000 zł, natomiast z Naszym Wrocławiem MAX – nawet ponad 2500 zł. Uzyskamy też dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych.
Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych rusza 3 marca o godz. 10:00.
Więcej informacji na rekrutacje.edu.wroclaw.pl/elemento-parents/main!execute.action .
Uczniowie obcokrajowcy, w tym z Ukrainy
W rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych mogą wziąć udział również dzieci niebędące obywatelami polskimi, w tym uchodźcy z Ukrainy. Dla nich jednak miasto rekomenduje oddziały przygotowawcze, które powstaną w placówkach. By zapisać dziecko do takiej klasy należy złożyć podanie w wybranej szkole podstawowej. Wtedy nie ma potrzeby zgłaszania dziecka w systemie rekrutacyjnym.
*Oddziały przygotowawcze to klasy dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki. W klasie przygotowawczej realizowanych jest 11 godzin języka polskiego, w tym do 6 godzin języka polskiego jako obcego, a także zajęcia tematyczne. Prowadzą je nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia. W każdej tego typu klasie może być max. 25 uczniów.

Harmonogram rekrutacji:
Szkoły podstawowe – (I etap) etap obwodowy:
1. Składanie wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 3.03.2023 r. od godz. 10:00.
2. Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 8.03.2023 r. do godz. 15:00.
3.Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 17.03.2023 r.
4. Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 17.03.2023 r.
5. Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca w systemie – 20.03.2023 r.
6. Sprawdzenie list przyjętych– 21.03.2023 r. od godziny 14:00.
Rekrutacja uzupełniająca (II etap) – szkoły podstawowe:
1. Składanie wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 26.05.2023 r. od godz. 10:00.
2. Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 30.05.2023 r. do godz. 15:00.
3.Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 07.06.2023 r.
4. Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 07.06.2023 r.
5. Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 09.06.2023 r.
6. Sprawdzenie list przyjętych – 13.06.2023 r. od godziny 12:00.

mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content