Ruszyła IV edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim

Fot. Powiat Wrocławski

Trwa kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim „Co wiecie o Wrocławskim Powiecie”, organizowanego przez Stowarzyszenie Podróżników „TUITAM”, pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Romana Potockiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych. Ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o Powiecie Wrocławskim wśród młodych mieszkańców powiatu, tworzenie więzi emocjonalnych młodzieży z miejscem ich zamieszkania oraz rozbudzanie szacunku do „naszej małej ojczyzny”.

Inicjatywa stowarzyszenia została wpisana do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wraz z określeniem miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023.

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu powiatu wrocławskiego do zgłaszania uczniów! Konkurs zakłada przeprowadzenie dwóch etapów: szkolnego oraz powiatowego – gdzie 3-osobowe drużyny będą mierzyły się z częścią testową, a następnie ustną.

Regulamin konkursu dostępny na stronie Powiatu: <tutaj>.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content