Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie. Bezpłatne domowe badania KTG

fot. Radio Rodzina

Powiat Wrocławski z sukcesem realizuje działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Jednym z nich jest przeprowadzony w 2022 r. pilotażowy program KTG dla przyszłych mam, monitorujący kondycję płodu w trzecim trymestrze ciąży.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz mając na uwadze ogromne zainteresowanie oraz to, że przeprowadzony w ubiegłym roku pilotaż związany ze zdalną usługą KTG zapewnił komfort i bezpieczeństwo kobietom w ciąży i ich pociechom, Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował o kontynuacji powyższych działań w postaci programu, który przewidziany jest dla 110 kobiet w ciąży – mówi Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

Kardiotokografią nazywamy równoczesną rejestrację czynności serca płodu (FHR- fetal heart rate) oraz czynności skurczowej macicy. To jedno z najważniejszych badań dla dziecka i kobiet w ciąży, dzięki czemu można kontrolować stan dziecka i pojawiające się skurcze, a także wzajemną zależność obu parametrów.

Co do przydatności tego badania nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Dzięki zdalnej opiece KTG lekarze obserwują dobrostan dziecka, a także kobiety w trakcie ciąży.  I właśnie teraz kolejny raz dajemy przyszłym mamą taką możliwość. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszego programu – dodaje Wicestarosta Andrzej Szawan.

Zatem jeśli jesteś:

w ciąży pojedynczej, w co najmniej 34 – tym tygodniu ciąży; zamieszkujesz teren powiatu wrocławskiego – zarejestruj się 22 308 03 00 lub pod numerem 71 722 18 04 od poniedziałku do piątku od 8:00 DO 15:30 i pod adresem powiatwroclawski@carebits.pl

Pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą powikłaniami np. cukrzyca, nadciśnienie itp.

Program zakłada: wypożyczenie przenośnego aparatu KTG; analizę i interpretację (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu w/w aparatu KTG i przesłanie zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego.

Zapewniona będzie kliniczna jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne wykonania telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego o wyniku usługi i dalszych krokach postępowania.

Urządzenia do telemedycznego KTG przekazywane kobietom  spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa UE i posiadają odpowiednie zgody i certyfikaty bezpieczeństwa UE w zakresie dopuszczającym je do użytku i są narzędziem wspomagającym proces opieki prenatalnej (nie zwalnia to kobiety ciężarnej z obowiązku pozostawania w trakcie ciąży pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego).

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z projektu Powiatu Wrocławskiego wszystkie zainteresowane przyszłe mamy.

Program finansowany jest ze środków Powiatu Wrocławskiego.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content