1 marca we Wrocławiu rusza nabór wniosków do rządowego programu Ciepłe Mieszkanie

Foto:https://unsplash.com/

Nowy program dotacyjny Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do  właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy ogrzewają swoje mieszkania nieefektywnymi źródłami ciepła.  W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do likwidacji  starych pieców na paliwa stałe i instalacji nowego ogrzewania niskoemisyjnego oraz dodatkowo do wymiany okien i drzwi.  Wrocław w grudniu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) na kompleksową obsługę programu Ciepłe Mieszkanie.

– Dotacja będzie wypłacana  ze środków przekazanych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  po zakończeniu inwestycji  i zaakceptowaniu przez WFOŚiGW rozliczenia złożonego przez beneficjenta. Co ważne – można połączyć program Ciepłe Mieszkanie z gminnym programem dotacyjnym KAWKAplus, dzięki czemu wysokość dofinansowania może być wyższa  – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW

Kryteria w programie Ciepłe Mieszkanie
Wysokość dopłaty jest uzależniona od dochodów. Są trzy kryteria:
•        jeżeli dochód roczny osoby ubiegającej się o dofinansowanie nie przekracza 120 tysięcy złotych w gospodarstwie jednoosobowym, to fundusz dopłaci maksymalnie 30 procent kosztów wymiany pieca lub okien i drzwi – maksymalnie można dostać 15 tysięcy złotych;
•        jeżeli średni dochód  na jedną osobę nie przekracza 1673 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 2342 w wieloosobowym, to fundusz pokryje maksymalnie 60 procent kosztów – można dostać do 25 tysięcy złotych;
•        jeżeli średni dochód  na jedną osobę nie przekracza 900 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1260 zł w wieloosobowym, to fundusz dopłaci do 90 procent kosztów – maksymalnie 37,5 tysiąca złotych;
uwaga! to kryterium dotyczy także osób z zasiłkiem stałym, okresowym, rodzinnym lub opiekuńczym.

Najpierw fundusz wysyła pieniądze gminie Wrocław, potem trafią do mieszkańców.

Złożone przez mieszkańców wnioski gmina Wrocław wysyła do WFOŚiGW raz na kwartał lub gdy łączna suma wartości pożądanego dofinansowania przekroczy 150 tys. zł. Wnioski akceptuje WFOŚiGW. Dopiero po ich zatwierdzeniu wypłacane są dotacje.
Mieszkańcy będą mogli składać wnioski od 1 marca 2023 roku . Program Ciepłe Mieszkanie, którego budżet wynosi około 20 milionów złotych, zakończy się 31 grudnia 2025 roku.

Punkt informacyjny o programie „Czyste powietrze”

1 marca 2023 roku to także dzień uruchomienia punktu informacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste powietrze”
Punkt znajduje się w budynku przy ulicy Hubskiej 8-16 (siedziba Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia).  Do zdań pracowników punktu będzie należało, oprócz informowania,  m.in. prowadzenie szkoleń, organizacja spotkań z mieszkańcami, czy przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród wrocławian z zakresu ochrony powietrza

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE WYKLUCZA NAJEMCÓW LOKALI KOMUNALNYCH I OSOBY NAJMNIEJ ZARABIAJĄCE:  

Na wniosek Wrocławia Unia Metropolii Polskich zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zmian w programie  Ciepłe Mieszkanie. Apel wsparł Dolnośląski Alarm Smogowy.  

– Cieszymy się, że program Ciepłe Mieszkanie umożliwia finansowe wsparcie w wymianie pieca właścicielom  mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale ten program wyklucza samorządy – jako właścicieli lokali, wyklucza najemców lokali komunalnych i osoby najmniej zarabiające. Dlatego wspólnie z Unią Metropolii Polskich Dolnośląskim Alarmem Smogowym postulujemy o zmiany.  Wrocław jest właścicielem blisko 30 tys. komunalnych mieszkań  – mówiła Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju

POSTULATY WROCŁAWIA I UMP W PROGRAMIE CIEPŁE MIESZKANIE:
•        rozszerzenie katalogu osób uprawionych do skorzystania z dotacji o najemców lokali komunalnych
•        wprowadzenie zmiany  w kryterium dochodowych  dla beneficjentów. Z programu może skorzystać właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym, którego dochód roczny nie przekracza 120 tys. zł.  Postulujemy zwiększenie tej kwoty do 135 tys. zł – wysokość dochodu przyjęta w programie Czyste Powietrze.
•        W przypadku osób najmniej zarabiających, apelujemy o 100% finansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie,  bez konieczności zapewnienia  wkładu własnego. ( 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
•        program wyklucza właścicieli mieszkań w budynkach, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Takie inwestycje planowane są w  perspektywie długoterminowej.  Włączenie do programu tej grupy mieszkańców przyspieszy proces likwidacji trujących pieców w całym kraju.

Piece zlikwidowane we Wrocławiu dzięki miejskiej akcji Zmień Piec
W 2019 roku Wrocław rozpoczął akcję Zmień Piec, czyli gigantyczny, miejski  program, wart 330 mln zł, zakładający likwidację kopciuchów. Umożliwia on  dofinansowanie do wymiany pieca dla mieszkańców i przyłączanie komunalnych kamienic do sieci ciepłowniczej. W sumie od 2019 r. dzięki akcji Zmień Piec zlikwidowano we Wrocławiu ponad 9 000 kopciuchów za ponad 200 mln zł.
Tylko w ubiegłym roku, mimo rosnących kosztów inwestycji, kolejnych blisko 100 komunalnych kamienic pozbyło się trujących pieców. Łącznie w  2022 r. ogrzewanie wymieniono  w ponad tysiącu mieszkań ,  w blisko100 budynkach ( 1300 kopciuchów). To absolutny rekord w skali kraju. W ubiegłym roku Wrocław wypłacił też mieszkańcom ponad 30 mln zł na samodzielną wymianę pieców, dzięki czemu wrocławianie zlikwidowali blisko 3 tys. kopciuchów (program KAWKA plus).

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content