To czas duchowego wsparcia i ukazania pomocy ofiarom

Fot. Ks. Mariusz Wedziuk

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele katolickim obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego nieletnich. Z tej okazji (24 lutego br.) w parafiach całej Polski zostaną odprawione Msze święte w intencji osób pokrzywdzonych oraz specjalne nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Mimo podjęcia licznych inicjatyw pomocowych i dostrzegalnego postępu w tworzeniu kościelnego systemu prewencji, wsparcie osób skrzywdzonych seksualnie wciąż jeszcze nie jest normalną praktyką w Kościele lokalnym – podkreślali uczestnicy konferencji pt. „System ochrony osób małoletnich i bezbronnych oraz prewencja w Kościele w Polsce – rozwój i perspektywy”, organizowanej 21 lutego przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Biurem Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Fundacją Świętego Józefa.

O znaczeniu dnia pokuty mówi ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Przytoczył słowa jednej z ofiar.

Od trzech lat, na rzecz ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele, działa Fundacja św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski. O formach udzielanej pomocy mówiła prezes fundacji, Marta Titaniec.

W minionym roku Fundacja św. Józefa pomogła bezpośrednio blisko 70 osobom pokrzywdzonym. Bardzo ważna jest również edukacja i tworzenie systemu prewencji – mówił na konferencji koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, ks. Adam Żak.

Na Ukrainie również podejmowane są inicjatywy chroniące dzieci i młodzież przed przemocą seksualną. O Centrum Godności Dziecka we Lwowie mówiła przedstawicielka tej placówki, Ivanka Rudakevych.

W przeddzień Dnia Modlitwy i Pokuty, 23 lutego o 21.00, na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego, osoby zranione wykorzystaniem seksualnym także zostaną objęte modlitwą. Ta intencja wybrzmi szczególnie w pierwszy piątek Wielkiego Postu w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podczas modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak, będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej oraz Eucharystii w katedrze gnieźnieńskiej.

Materiały duszpasterskie znajdują się także na stronie kampanii: https://wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie/ Można tu nawiązać kontakt z osobą, która pomoże w sytuacji przemocowej w Kościele.

POSŁUCHAJ CAŁEJ KONFERENCJI:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content