81. rocznica przemianowania ZWZ na AK

fot. Radio Rodzina

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz, generał broni Władysław Sikorski, wydał rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. AK była największymi konspiracyjnymi siłami zbrojnymi w Europie okupowanej przez Niemców. 

Dr Stanisław Bogaczewicz, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przybliżył nam działalność ZWZ, a nastepnie AK.

Choć dokładna liczebność żołnierzy AK nie jest obecnie znana, szacunki zakładają, że w szczytowym momencie działalności było to nawet kilkaset tysięcy osób.

Kpt. Stanisław Wołczaski — żołnierz AK, zdradził nam, co najbardziej z okresu niemieckiej okupacji utkwiło mu w pamięci jako osobie, która walczyła będąc niepełnoletnim żołnierzem.

Jak podkreśla kpt. Wołczaski, walka o normalne życie nie zakończyła się dla żołnierzy AK w dniu zakończenia II Wojny Światowej.

Zapytaliśmy kapitana o jego opinię na temat negatywnych ocen i komentarzy na temat celowości i sensu konspiracyjnej walki oraz wybuchu Powstania Warszawskiego, które pojawiają się w debacie publicznej.

W codziennym życiu i służbie żołnierzy Armii Krajowej ważną rolę odgrywała Wiara, co zostało szczególnie podkreślone w tekście przysięgi AK.

Składający przysięgę:

“W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg”.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content