27,5 mln na trzy wrocławskie ulice

fot. Radio Rodzina

Do Wrocławia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 27.450.000 zł. Każde miasto mogło zgłosić jeden wniosek – choć podzielony na zadania. Gmina mogła prosić o kwotę do 30 mln. zł. Dofinansowanie rządowe to maksymalnie 50% całego kosztu inwestycji.

– Chcemy rozpocząć wszystkie trzy inwestycje w 2023 r. – mówi Tomasz Sikora.

Kolejne zadanie to 336 m ulicy Marco Polo na odcinku między skrzyżowaniem z ul Swojczycką do skrzyżowania z Kolumba, mówi Tomasz Sikora.

– Ostatni projekt to nowa droga zbiorcza, o długości 230 m między Stefki a Buraczaną – dodaje Tomasz Sikora.

Wszystkie drogi mają być jednojezdniowe, po pasie ruchu w każdą stronę.

Miasto wstępnie rozpisało wydatkowanie pieniędzy na lata 2023-2025. Ostateczny harmonogram realizacji jest uzależniony od terminu podpisania umowy o dofinansowaniu, gdy tylko stanie się jasne kiedy pieniądze trafią na konto gminy lub też miasto otrzyma od organizatora konkursu potwierdzenie, że można rozpoczynać procedury przetargowe na podstawie promesy gwarantującej przekazanie środków.

Foto: ul. Wilczyńska (Google Street View)
Foto: Początek nowego śladu zbiorczego Stefki-Buraczana (Google Street View)

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content