Nowy kierunek studiów na UWr

Medyczna Biotechnologia Molekularna od 2023/2024 na UWr

Uniwersytet Wrocławski uruchamia od października nowy kierunek. Medyczna biotechnologia molekularna to 5-letnie jednostopniowe studia dla tych, którzy chcą opracowywać nowe leki i terapie.

Maturzysto! Chcesz zmieniać świat? Od pierwszych lat studiów pracować w laboratorium uczelni badawczej? Uniwersytet Wrocławski zaprasza. Mówi prof. Dorota Nowak, dziekan Wydziału Biotechnologii UWr.

To kierunek dla osób zainteresowanych medycyną, zwłaszcza jej naukowym aspektem. Studenci będą zaangażowani w projekty badawcze. Podkreśla dr Natalia Porębska z Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr.

-Co ważne, są to studia jednolite, realizowane w cyklu pięcioletnim – tłumaczy dr hab. Łukasz Opaliński z Zakładu Inżynierii Białka.

Uczelnia przygotowała 20 miejsc. Absolwenci kierunku medycznej biotechnologii molekularnej będą przygotowani do pracy w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i w laboratoriach w kraju oraz za granicą.

Więcej informacji <<tutaj>>.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content