Brakuje pracowników budowlanych, kierowców i lekarzy – pokazuje „Barometr Zawodów”

fot.KP

Na Dolnym Śląsku, w 2023 roku, wciąż będzie brakowało pracowników w budownictwie, transporcie, oświacie i opiece zdrowotnej. Jednak według prognoz liczba zawodów deficytowych zacznie spadać. Tak wskazuje coroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach – tłumaczy Zuzanna Bielawska, dyrektorka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Coroczne badanie „Barometr Zawodów” pokazuje prognozę zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. W branży budowlanej, ze względu na skalę realizowanych w regionie inwestycji przemysłowo-usługowych i mieszkaniowych, występuje dużo większe zapotrzebowanie na pracowników niż średnio w kraju. Również w transporcie drogowym, ze względu na główne szlaki komunikacyjne przecinające województwo dolnośląskie oraz silnie rozwiniętą branżę logistyczną i magazynową brakuje pracowników – mówi dyrektorka DWUP.

Poszukując pracy w „Barometrze Zawodów” należy zwrócić uwagę na trzy grupy zawodów:

Z listy zawodów deficytowych, w aktualnej prognozie wojewódzkiej, zniknęły wskazywane w poprzednich latach kosmetyczki, piekarze, opiekunki dziecięce czy też nauczyciele języków obcych. Jednak w każdym powiecie województwa dolnośląskiego jest inaczej – dodaje Zuzanna Bielawska.

Natomiast w ochronie zdrowia, w policji czy też wśród kadry nauczycielskiej wszystkich szczebli nauczania, braki występują niemal na terenie całego województwa.

Prognoza na 2023 rok dla całego województwa dolnośląskiego opublikowana jest tutaj.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content