Brakuje pracowników budowlanych, kierowców i lekarzy – pokazuje „Barometr Zawodów”

fot.KP

Na Dolnym Śląsku, w 2023 roku, wciąż będzie brakowało pracowników w budownictwie, transporcie, oświacie i opiece zdrowotnej. Jednak według prognoz liczba zawodów deficytowych zacznie spadać. Tak wskazuje coroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach – tłumaczy Zuzanna Bielawska, dyrektorka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Coroczne badanie „Barometr Zawodów” pokazuje prognozę zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. W branży budowlanej, ze względu na skalę realizowanych w regionie inwestycji przemysłowo-usługowych i mieszkaniowych, występuje dużo większe zapotrzebowanie na pracowników niż średnio w kraju. Również w transporcie drogowym, ze względu na główne szlaki komunikacyjne przecinające województwo dolnośląskie oraz silnie rozwiniętą branżę logistyczną i magazynową brakuje pracowników – mówi dyrektorka DWUP.

Poszukując pracy w „Barometrze Zawodów” należy zwrócić uwagę na trzy grupy zawodów:

Z listy zawodów deficytowych, w aktualnej prognozie wojewódzkiej, zniknęły wskazywane w poprzednich latach kosmetyczki, piekarze, opiekunki dziecięce czy też nauczyciele języków obcych. Jednak w każdym powiecie województwa dolnośląskiego jest inaczej – dodaje Zuzanna Bielawska.

Natomiast w ochronie zdrowia, w policji czy też wśród kadry nauczycielskiej wszystkich szczebli nauczania, braki występują niemal na terenie całego województwa.

Prognoza na 2023 rok dla całego województwa dolnośląskiego opublikowana jest tutaj.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content