3 miliony dzieci ofiarami przemocy w rodzinie

fot. Radio Rodzina

Miasto Wrocław, w ramach współpracy z Fundacją NON LICET na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, zainicjowały uruchomienie we Wrocławiu drugiego na Dolnym Śląsku, a ósmego w Polsce — Centrum Pomocy Dzieciom. Zapewnia ono nieodpłatną pomoc dzieciom i rodzinom.

Prezydent Wrocławia — Jacek Sutryk podkreślił, że przemoc domowa może dotknąć każdą rodzinę, bez względu na majętność i pozycję społeczną.

O zakresie i rodzaju pomocy oferowanej we wrocławskim Centrum Pomocy Dzieciom opowiedziała założycielka Fundacji NON LICET, Małgorzata Makarczuk-Kłos.

Co istotne, wsparciem będą objęte nie tylko dzieci, ale też ich rodzice lub opiekunowie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badania, wg. których przemoc dotykająca najmłodszych to nie tylko przemoc domowa.

Sprawy karne związane z przemocą domową to jedne z trudniejszych spraw, którymi zajmują się prokuratorzy. Mówi Małgorzata Dziwońska, prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Centrum Pomocy Dzieciom mieści się przy ul. Grabiszyńskiej 35-39, w przychodni MSWiA (wejście B). Informacje o zapisach można znaleźć na stronie internetowej: www.nonlicet.pl/cpd, pod adresem mailowym fundacja@nonlicet.pl oraz pod numerami telefonów: 572 108 352 i 572 014 532. Wsparcie oferowane przez Centrum jest bezpłatne, a do kontaktu zapraszane są zarówno osoby pokrzywdzone, jak i świadkowie, którzy podejrzewają, że dziecko może doznawać przemocy.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content