Nowe wsparcie finansowe dla dolnośląskich firm

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Aż 75 milionów złotych trafi do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach konkursów prowadzonych przez konsorcjum, którego liderem jest Dolnośląska Agencja współpracy Gospodarczej. Wsparcie skierowane będzie do firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19.

– Wsparcie, jakie przekazujemy dolnośląskim przedsiębiorcom to kolejny duży zastrzyk finansowy dla regionalnej gospodarki – mówi marszałek Cezary Przybylski.

– Dziś ogłaszamy kolejny produkt finansowy, który będzie dostępny dla regionalnych przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii – mówi Roman Kozłowski, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

– Nabór już się rozpoczął – dodaje Roman Kozłowski.

– Zachęcamy do także kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji oraz pomogą przejść przez formalne procedury – informuje Michał Rado, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Według przyjętych założeń firma może ubiegać się o jedną pożyczkę obrotową i więcej niż jedną pożyczkę inwestycyjną (o ile ich łączna suma nie przekroczy 3 milionów złotych), mówi Michał Rado.

Pożyczki na Rozwój przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą wpisanych rejestru przedsiębiorców przed 1 stycznia 2020. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę są m.in. pogorszenie sytuacji związane ze spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji, przerwaniem łańcucha dostaw czy inflacją. Wsparcie w szczególności dotyczy branż istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

Pożyczka Inwestycyjna – na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości(gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Pożyczka Obrotowa – na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą(zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).

Partnerami, poprzez których będzie można ubiegać się o pożyczki, są Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content