120 tys. godzin przepracowanych przez skazanych

fot. Pexels

Prawie 1200 osób skazanych na ograniczenie wolności, pomogło m.in. usunąć liczne pozostałości po aktach wandalizmu oraz wesprzeć funkcjonowanie szkół i przedszkoli we Wrocławiu. 

Na temat współpracy z osobami, wobec których orzeknięto karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych, mówi Paulina Marszczewska-Zbieg, kierownik Zespołu „Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”.

Zakres prac wykonywanych przez skazanych obejmuje zarówno proste prace porządkowe, jak i te, w których wykazać się mogą osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje.

Jednym z zadań, których realizacja przynosi widoczne efekty, jest usuwanie obraźliwych napisów i grafik z wielu miejsc miasta. 

1200 osób skazanych na ograniczenie wolności, wypracowało w 2022 roku około 120 000 godzin, co przełożyło się na wymierne oszczędności w kasie miasta.

Prace społeczne mogą mieć istotne znaczenie dla procesu resocjalizacji skazańców.

Lidia Salata, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu podkreśla, że dzięki wsparciu skazanych, którzy realizują prace społeczne w zarządzanej przez nią instytucji, pracownicy schroniska mogą w większym stopniu skupić się na opiece nad zwierzętami.

W 2022 roku prawie 1200 osób skazanych na ograniczenie wolności odpracowywało je w ramach zadań koordynowanych przez WCI. Skazańcy przepracowali około 120 000 roboczogodzin, co oznaczało około 2 000 300 zł oszczędności w kasie miasta.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content