Trwa rejestracja na Forum Green Region

Fot. mat. pras.

Do 12 lutego trwa rejestracja uczestników na ogólnopolską konferencję naukową Forum Green Region dedykowaną zielonej transformacji energetycznej i jej wyzwaniom. Wydarzenie odbędzie się 2 marca w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają do udziału w konferencji naukowej, której temat w tym roku dotyczy zielonej transformacji sektora energetycznego i transportowego w wymiarze regionalnym dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Naszym wspólnym celem jest integracja środowisk biznesowych, samorządowych, rządowych oraz naukowych wokół tematyki implementacji Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście dynamicznie zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych, gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Konferencja wpisuje się w realizację Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która promuje rozwój Uczelni w harmonii z otoczeniem i zaangażowanie całej społeczności akademickiej w tworzenie lepszego świata.

Organizatorzy konferencji Forum Green Region

Fot. Pixabay

Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty, które poprowadzi zespół ekspertów z Centrum Analiz Klimatyczno–Energetycznych (CAKE). Jest on specjalistycznym ośrodkiem analitycznym działającym w ramach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Drugi warsztat tematyczny poprowadzi zespół ekspertów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Green Team działającego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Fot. green-region.ue.wroc.pl

Dla wszystkich zainteresowanych udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie: https://green-region.ue.wroc.pl/.

Zielona transformacja energetyczna i udział obywateli w tym procesie będzie tematem najbliższej audycji Bliżej Europy już w czwartek 26 stycznia po godz. 14:00. Do usłyszenia!

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content