Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu obchodzi Święto Uczelni

fot. Radio Rodzina

W poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obchodzono Święto Uczelni. Jest ono związane ze zbliżającym się liturgicznym wspomnieniem św. Tomasza z Akwinu, który jest patronem Uczelni.

O godzinie 9.00, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT odprawiona została uroczysta Msza Święta, koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej. 

Na początku Eucharystii głos zabrał ks. prof. Sławomir Stasiak, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, witając wszystkich zebranych. 

Homilię wygłosił ks. biskup Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, w której podkreślał, że są dwie drogi: pierwsza do życia wiecznego oraz druga, do krótkiego życia na ziemii z wyborem wiecznego życia w cierpieniu.

Odnosząc się do Ewangelii biskup powiedział, że obok wolności jaką dał człowiekowi Bóg, mamy też możliwość nawrócenia.

– Należy jednak spełnić pewien warunek. Nie można bluźnić przeciwko Bogu. Jeśli będziemy otwarci na Boga, to mamy szansę na zbawienie.

Biskup Mendyk podkreślił, że o powyższych wartościach mówił św. Tomasz. Te wartości są też przekazywane na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

– W dzisiejszym czasach potrzebujemy odważnych ludzi. Zwłaszcza w dziedzinie wiary, bo dzisiaj bardzo dokładnie widać analfabetyzm religijny – powiedział.

– Misją PWT jest kształcenie młodych, jak i dorosłych ludzi, w zakresie nie tylko zdobywania wiedzy naukowej, ale też pogłębianie wiary i świadomości, że obok wiedzy istnieje też świat transcendentny.

Homilię zakończył życzeniami skierowanymi do wszystkich związanych z Uczelnią, żeby nieustannie Papieski Wydział Teologiczny podnosił poziom kształcenia w duchu pełnego człowieczeństwa.

O godzinie 10.30 odbyła się, w obecności zgromadzonych gości Akademia w Auli Uczelni. 

Rozpoczął ją Rektor PWT we Wrocławiu witając zebranych gości, witając w pierwszej kolejności zgromadzonych księży biskupów.

W przemówieniu podkreślał jak ważne jest to święto, które obchodzi Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

POSŁUCHAJ WYSTĄPIENIA:

Odbyło się wręczenie nominacji na Dyrektorów Instytutów.

Rektor wręczył też dyplomy doktorskie. 

Wykład w czasie dzisiejszej uroczystości przedstawił ks. prof. dr. hab. Janusz Kręcidło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), pt.: „Jezusowy ideał życia rodzinnego na przykładzie Ewangelii wg św. Marka.”

POSŁUCHAJ WYKŁADU:

Słowa do zebranych skierował też abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, Wielki Kanclerz PWT.

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy upamiętniającej nadanie Kaplicy PWT wezwanie św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w roku jej Jubileuszu. 

Po uroczystościach zapytaliśmy Rektora, czym jest dla Uczelni to święto:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content