Dodatkowe pieniądze dla emerytowanych strażaków OSP

fot. Tomasz Król/Radio Rodzina

Już ponad 90 tys. emerytowanych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej skorzystało ze świadczenia ratowniczego. Dzięki zgłoszeniu wniosku o wypłatę tego dodatku, emerytowani strażacy OSP mogą otrzymać 200 zł więcej do emerytury.

Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. Ochotniczych Straży Pożarnych poseł Paweł Hreniak, wyjaśnił kto może ubiegać się o wypłatę dodatku oraz podkreślił, że świadczenie podlega corocznej waloryzacji.

Oprócz dodatkowych środków przysługujących na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych zapowiedziane jest kontynuowanie dotychczasowych form wsparcia dla OSP.

Prezes OSP w Smolcu, Piotr Kubiak, podsumował rok 2022 w podlegającej mu jednostce.

Zapytaliśmy Jakuba Baligę — strażaka w OSP Smolec, jak strażacy ochotnicy łączą służbę z życiem prywatnym i zawodowym.

Jakub Baliga zdradził nam, co jest motywacją, która mobilizuje ochotników do działania w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poseł Paweł Hreniak apeluje do emerytowanych strażaków OSP o zgłaszanie się z wnioskami o wypłatę dodatku, który jest formą podziękowania za ich długoletnią służbę lokalnej społeczności.

Wypłata świadczenia następuje co miesiąc do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze. Wniosek wraz z kompletem wymaganych oświadczeń należy dostarczyć je do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content