Dotacje na usuwanie azbestu dla dolnośląskich gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Wnioski można składać w biurach we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Termin wyznaczono do 20.02.2023 r. lub do wyczerpania środków.

Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko – tłumaczy Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podobnie jak w roku ubiegłym poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca – dodaje prezes Kasztelowicz.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji dostępne tutaj.

mat.pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content