Jak prawidłowo rozliczyć PIT 37?

fot. Radio Rodzina

Rozliczenie PIT polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go do urzędu skarbowego wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi prawo do ulg podatkowych. Formularz PIT musi zawierać dane osobowe, informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu, informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i innych obowiązkowych składkach oraz informacje o odliczeniach podatkowych, jeśli zostały one zastosowane. Po złożeniu rozliczenia PIT, urząd skarbowy wyliczy podatek należny od osoby fizycznej, a obowiązkiem podatnika jest jego uregulowanie. Jeśli zaliczki są niższe, konieczne jest dokonanie dopłaty podatku. Jest to ważne między innymi dla osób, które rozliczają PIT 37 online.

1. Kto składa PIT 37?

2. Co zawiera rozliczenie PIT?

3. Jak rozliczyć się z wysokości osiągniętego dochodu w PIT 37?

4. Typowe błędy w deklaracji PIT

Deklarację PIT 37 przez Internet składa wielu podatników. Jest to jedna z najczęściej wybieranych deklaracji w Polsce, gdyż dotyczy podatników, którzy osiągają przychody z tytułu stosunku pracy. Jak prawidłowo ją rozliczyć? Jakie błędy najczęściej pojawiają się w deklaracji PIT 37? Dowiedz się więcej na temat PIT 37.

Kto składa PIT 37?

Rozliczenie PIT 37 jest przeznaczone głównie dla osób, które rozliczają się z tytułu dochodów z umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenie. Ponadto w zeznaniu podatkowym PIT 37 uwzględnia się dochody z umowy akwizycyjnej, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, praw autorskich. Mogą z niego korzystać podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W formularzu każdy podatnik wskazuje, jakie dochody znajdowały się na PIT-11 od pracodawcy. PIT-37 można rozliczyć za pośrednictwem płatnika, jeśli jest on jedynym pracodawcą. W pozostałych przypadkach jest to niemożliwe, gdyż przez e-pity powinno się rozliczyć wszystkie posiadane formularze PIT-11. Na każdym z nich znajdują się bowiem dochody podlegające opodatkowaniu.

Przeczytaj więcej na https://www.e-pity.pl/pit-37/

Co zawiera rozliczenie PIT?

Rozliczenie PIT obejmuje wszystkie przychody, które osiągnął podatnik w danym roku podatkowym. Są to przychody, które uzyskał w okresie od stycznia do końca grudnia roku poprzedzającego rok, w którym składa zeznanie. W rozliczeniu należy zamieścić kwoty wszystkich przychodów, które podlegają opodatkowaniu bez względu na ich wysokość, kwotę ulg podatkowych i wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy.

Złożenie PIT jest obowiązkowe dla każdego podatnika w Polsce. Dotyczy to przedsiębiorców osiągających przychody z tytułu działalności gospodarczej, pracowników zatrudnionych na etacie w ramach umowy o pracę, artystów, freelancerów i osób wykonujących wolne zawody. PIT obowiązuje każdego podatnika, jednak w każdym przypadku należy indywidualnie dopasować rodzaj wypełnianego formularza. Jego niepoprawne dobranie do typu dochodów sprawia, że urząd skarbowy oczekuje złożenia korekty PIT. Podobnie dzieje się w przypadku nieprawidłowego naliczenia ulg podatkowych. Ulgi podatkowe powinno się zawsze naliczać na podstawie posiadanych dokumentów, np. potwierdzenia przekazania darowizny.

Foto: mat. pras.

Jak rozliczyć się z wysokości osiągniętego dochodu w PIT 37?

Z PIT 37 należy rozliczyć się z wysokości podatku po zastosowaniu skali podatkowej. Dochody za 2022 rok są objęte po raz pierwszy w historii nową, niższą stawką podatku dochodowego, która wyniosła 12%. Ta stawka obowiązuje dla wszystkich dochodów do kwoty 120 tysięcy złotych rocznie. Powyżej tej kwoty dochody objęte są stawką 32%. Co ważne, wyższa stawka podatku według skali podatkowej obowiązuje wyłącznie dla nadwyżki dochodów. Pozostałe dochody są objęte niższą stawką. Złożenie deklaracji podatkowej powinno to uwzględniać, by uniknąć nieprawidłowego naliczenia należnego podatku i złego porównania ich z zapłaconymi wcześniej zaliczkami.

Do prawidłowego naliczenia podatku dochodowego warto uruchomić program PIT. Dzięki niemu można szybko wyliczyć wysokość dochodów podlegających obowiązkowemu opodatkowaniu po uwzględnieniu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, kosztów uzyskania przychodów i przysługujących odliczeń oraz ulg.

Typowe błędy w deklaracji PIT

Błędy w deklaracji PIT powodują, że konieczne jest ponowne złożenie deklaracji w celu jej korekty. Rzadko dochodzi do sytuacji, że podatnik umieści w formularzu informacje zupełnie niemające nic wspólnego z prawdą. Zwykle typowe błędy są bardziej prozaiczne i wynikają z przeoczenia. Część podatników błędnie składa PIT na nieaktualnym formularzu. Formularz PIT 37 jest aktualizowany raz do roku, dlatego zawsze należy pobierać obowiązujący PIT.

W przypadku formularzy składanych w formie tradycyjnej, papierowej błędem jest również brak własnoręcznego podpisu. Formularze elektroniczne są opatrzone podpisem cyfrowym. Może się jednak pojawić w nich nieprawidłowo wpisany identyfikator podatkowy, czyli niepoprawny PESEL lub NIP. Pomyłki w numerze uniemożliwiają poprawne przypisanie deklaracji do podatnika w systemie.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content