3 miliardy złotych na odbudowę polskich zabytków

fot. Radio Rodzina

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządy mogą liczyć na wsparcie 3 mld zł w skali całego kraju. Jest to inicjatywa, która ma umożliwić przywrócenie dawnego blasku zabytkom, a dzięki temu, wsparcie rozwoju w obszarze kultury i w lokalnych społecznościach.

Na temat znaczenia programu w kontekście ochrony zabytków wypowiedział się Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

Menadżer ds. rozwoju relacji społecznych koordynujący województwo dolnośląskie Banku Gospodarstwa Krajowego — Piotr Buzar, przedstawił założenia programu.

Piotr Buzar podsumował dotychczasowe działania w zakresie odbudowy zabytków.

Zapytaliśmy Daniela Gibskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jakie typy obiektów mogą zostać objęte dofinansowaniem pochodzącym z programu.

Dolny Śląsk to najbardziej nasycony zabytkami region w Polsce. Tysiące obiektów oczekuje na odbudowę lub rewitalizację.

Wnioski o dofinansowanie na realizację projektu związanego z odbudową zabytków, samorządy mogą składać do końca stycznia. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków, które będą podlegały dalszej weryfikacji i rozpatrzeniu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content