Wpłynęło 5 ofert na realizację nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu

fot. mat. prasowe

5 ofert wpłynęło w ramach europejskiego przetargu nieograniczonego na projekt budowlany i realizację nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu – największej tego typu inwestycji w historii regionu. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w ciągu kilku tygodni. Inwestycję współfinansowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz rząd realizują Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

– Dzisiejsza informacja z otwarcia ofert w przetargu jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje duże zainteresowanie wykonawców budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, który jest priorytetową i największą w historii Dolnego Śląska inwestycją samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Konsekwentnie zbliżamy się do wyboru wykonawcy i rozpoczęcia budowy.

Do udziału w przetargu zgłosiły się następujący oferenci:

Oferent:Cena brutto
KONSORCJUM: 1. POLIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O. S.K. – LIDER KONSORCJUM; 2. ELECTRA M&E POLSKA SP. Z O.O. – PARTNER I; 3. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. – PARTNER II1 419 856 235,36 zł
MOSTOSTAL WARSZAWA SA1 197 963 640,50 zł
PORR S.A.1 055 999 999,16 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O.1 328 379 592,92 zł
MIRBUD S.A.1 177 000 000,00 zł

 W kwietniu 2022 r. w pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 420 830 853,21 złotych brutto. Ze względu na jej wysokość pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty, dlatego podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule. Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na 9 stycznia 2023 r.

– Dotrzymujemy słowa, udało nam się to na czym nam bardzo zależało – wpłynęło wiele ofert – mówi Marcin Krzyżanowski wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. – Osiągnęliśmy to dzięki przejrzystości i otwartości w przetargu. Oferty będą teraz szczegółowo analizowane, jednakże dzisiejszy dzień przybliża nas do rozpoczęcie budowy.

Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

– Nowa siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii będzie jednym z najnowocześniejszych centrów leczenia nowotworów w Polsce – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. Rozwoju DCOPiH. – W tworzeniu założeń projektowych aktywny udział brał personel szpitala. W sumie odbyliśmy ponad 200 spotkań.

W ramach inwestycji dotychczas został wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Twórcy PFU nie kierowali się żadnym gotowym rozwiązaniem. Brali pod uwagę ścieżki pacjentów i personelu wynikające ze specyfiki placówki. Uwzględnili także bezpieczeństwo epidemiologiczne. Teraz na bazie tych założeń powstanie projekt zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”. W miejscu budowy nowego szpitala, w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono m.in. prace archeologiczne, saperskie, uzyskano także prawomocną ostateczną decyzję środowiskową, jak również warunki przyłączeniowe wszystkich mediów.

Centrum będzie skupiało w jednej lokalizacji zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne zajmujące się opieką onkologiczną, chorób płuc oraz hematologią wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

– W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się dalej rozwijać onkologii na odpowiednim poziomie – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH. – Dziś chorzy na wizytę w poradni czekają w ciasnych poczekalniach. Sale chorych są wieloosobowe, co nie spełnia obecnych standardów, a z uwagi na wąskie korytarze karkołomnym wręcz problemem jest przewiezienie osoby leżącej na diagnostykę.

W miejsce przeludnionych sal pacjenci będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe, a liczba gabinetów w ramach opieki ambulatoryjnej zwiększy się z 33 do 73. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, w tym dwie sale przeznaczone zostaną dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym, dzięki temu będzie można wykonywać zamiast 6000 – 10 000 zabiegów rocznie.

Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach unitów, co zapewni chorym kompleksową diagnostykę i leczenie w jednym miejscu.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content