Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Fot. mat. pras.

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne odbędzie się w piątek, 20 stycznia, o godz. 17:00 w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Kaznodziejom podczas Nabożeństwa centralnego będzie rządca Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego – bp Waldemar Pytel.

Sesja naukowa: „Ekumenizm w cieniu wojny”

Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej modlitwie ekumenicznej będzie sesja naukowa poświęcona ekumenizmowi, pod wiele mówiącym tytułem Ekumenizm w cieniu wojny. Odbędzie się ona we wtorek 24 stycznia w godz. 14:00-16:00. Organizatorami spotkania jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna przy współpracy Fundacji Obserwatorium Społeczne i Koła Naukowego Studentów PWT.

Poza wspólną modlitwą i refleksją naukową w tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan planowany jest również koncert ewangelizacyjny. Luterańska parafia pw. Opatrzności Bożej zaprosiła do wspólnej modlitwy śpiewem młodzieżowy zespół LAUU WROSHIP. Koncertowi towarzyszyć będzie refleksja nad hasłem tegorocznego Tygodnia, którą wygłosi ks. prof. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content