Publikujemy dane na temat całkowitego śladu węglowego – oświadcza Grupa ORLEN

źródło www.orlen.pl

PKN ORLEN jest jednym z pierwszych koncernów paliwowych w Europie Środkowej, który zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Droga obejmuje kilka etapów. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia neutralności emisyjnej Orlenu oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

– To przede wszystkim troska o środowisko, ale i też wymóg biznesowy, niezwykle istotny w relacjach z inwestorami – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez koncern. Oblicza się go w trzech zakresach, zgodnych z międzynarodowym standardem GHG Protocol:

Zakres 1 to emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. Dla ORLENU jest to około 20% całości emisji.

Zakres 2 to pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów). Dla ORLENU to około 1% wszystkich emisji.

Zakres 3 to inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku użytkowania produktów przez końcowych użytkowników, wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów czy podróży służbowych pracowników. Dla ORLENU to prawie 80% wszystkich emisji.

Coroczne raportowanie śladu węglowego jest konieczne, pomaga w przejrzystości biznesowej.

– Dzięki konsekwentnej realizacji strategii neutralności emisyjnej i transparentności w raportowaniu, jesteśmy w stanie pozyskiwać atrakcyjne warunki finansowania naszych kolejnych strategicznych inwestycji. To właśnie między innymi dzięki inwestowaniu w nowe technologie i odnawialne źródła energii budujemy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Więcej informacji na stronie PKN Orlen.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content