KGHM ze Złotą Kartą

mat. prasowe KGHM

Po raz kolejny Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przyznał naszej spółce Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

KGHM pierwszą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy otrzymał już w 2000 roku, a pierwszą złotą w roku 2002. Od tego czasu Spółka nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera bezpiecznej pracy.

KGHM jest jedynym reprezentantem górnictwa podziemnego oraz przetwórstwa metali w tym gremium. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w KGHM po raz kolejny została doceniona. Polska Miedź w nowy rok wchodzi z kolejną Złotą Kartą.

 – Naszą ambicją jest realizacja długoterminowego celu „zero wypadków” z przyczyn osobowych i technicznych oraz chorób zawodowych. Jest to dla nas duże wyzwanie, lecz wierzymy, że nawet w górnictwie ten cel jest możliwy do osiągnięcia. W niewielu branżach bezpieczeństwo jest tak istotną kwestią, jak w naszej. Podejmujemy wiele działań technicznych, by występujące w naszych kopalniach wstrząsy górotworu miały charakter sprowokowanych w strefach i czasie bez pracującej załogi. Przywiązujemy do tego dużą wagę, bo do końca nie mamy wpływu na naturalne zagrożenia, ale wiele wypadków możemy uniknąć zachowując prawidłową postawę, zachowanie, ostrożność oraz odpowiednią odzież i środki ochrony indywidualnej – mówi Marek Świder, wiceprezes KGHM ds. produkcji.

Wiceprezes podziękował całej załodze KGHM za to, że indywidualne zachowania każdego pracownika, przyczyniają się do uzyskiwania najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy), wręczając na ręce głównych inżynierów z BHP „złote karty”.

KGHM Polska Miedź S.A. należy do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od roku 2000, blisko od początku jego ustanowienia jako wspólnej inicjatywy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz środowisk gospodarczych reprezentujących różne branże działalności gospodarczej. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jak podkreśla to organizacja zrzeszająca obecnie 170 przedsiębiorstw z całej Polski, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy, szczególnie ze względu na charakter działalności KGHM Polska Miedź S.A., stanowi priorytet przyjętej Polityki Praw Człowieka. Ochrona prawa do godnych warunków pracy, spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), to konkretne działanie i przejaw troski o zdrowie wszystkich, którzy przebywają na terenie działalności Spółki.

W każdym Oddziale działa Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy mający prawo interwencji w przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub naruszeń. W oddziałach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej działają również wydziałowi Inspektorzy Pracy. Kwestie zgłoszeń w obszarze BHP rozwiązywane są również przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, lekarz medycyny pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

W sektorze tych praw o jakości ich przestrzegania w KGHM świadczą liczby: w zeszłym roku wskaźnik LTIFR (określa on liczbę wypadków na milion godzin pracy) wyniósł 5,63. To mniej o 23 proc. w porównaniu do 2020 r. i aż o 70 proc. w stosunku do wartości z roku 2010.

Od 2 lat KGHM kontynuuje realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników Think About Consequences i korzysta z innowacyjnych technologii zgodnie ze zaktualizowaną strategią, m.in. szkolenia BHP z użyciem wirtualnej rzeczywistości.

Działania w ramach Programu Think About Consequences mają zmienić nawyki pracowników poprzez instruktaże, fabularyzowane rekonstrukcje wypadków, spoty edukacyjne, plakaty, ulotki i kampanie dotyczące skutków działania substancji psychoaktywnych.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content